Nickerie.Net, vrijdag 16 juli 2010


Gemeenschap Nickerie kijkt uit naar verrichtingen nieuw dr-team   

Geplaatst: 16/07/2010

Nickerie -  Vanuit de gemeenschap in Nickerie wordt nu naarstig uitgekeken naar de verrichtingen van de districtsraad. De geloofsbrieven zijn onderzocht en de leden zijn reeds toegelaten. Dr-ondervoorzitter Roy Sedoc geeft aan veel vertrouwen te hebben in zijn team dat uit elf leden bestaat.

Uit woorden van Sedoc valt te destilleren dat er veel verantwoordelijkheid rust bij de dr-leden. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat problemen in het district effectief opgelost zullen worden en dat de drís hun maximale bijdrage zullen leveren om het werk waarvoor zij gekozen zijn, te doen. Een interactie met de rr-leden moet erin resulteren dat zaken efficiŽnter aangepakt worden. Sedoc was een van de campagnevoerders van MC die steeds weer aangaf dat er nog zoveel te doen is in het district.

Danny Jibodh

Bron:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics