Nickerie.Net, zondag 18 juli 2010


Justitia Pietas Fides MCCCXI  Gangstermentaliteit in de hedendaagse politiek

 

Paramaribo  De een tekent namens de ander, zonder daar mandaat of toestemming voor te hebben. De ander gaat in een stemhokje en maakt van een (01) stembiljet meerdere foto's met GSM toestellen, waarin niet eens een chipkaart zit en geeft de toestellen dan buiten de zaal aan een stel mede samenzweerders. Een stemrondje/vakje even aangestipt in kleur en een tweede foto van een rondje, volledig uitgevuld ingekleurd. "Tu foto we meki…yere, klik klak klik klak'. De klokkenluider die de booswichten in de gaten dan wel de smiezen heeft en ze ook nog op termijn pakt, wordt nu als de megacrimineel weggezet? Hoe dan? Wat is het gevolg van dit al? 'Luku san e go pesa!'.

 

Allerlei namen van mensen worden genoemd? Individuen, die de informatie uit een geheime vergadering naar buiten zouden hebben gebracht? Details, over de wijze waarop en door wie er verraad en bedrog werd gepleegd bij de stemming voor het voorzitterschap van De Nationale Assemblée? Het zijn echter dezelfde mensen die Castelen nu willen kruisigen die naar buiten brachten, wat in een vergadering met geheim karakter werd doorgenomen, besproken en naar voren gebracht. Namelijk, dat er vals spel is gepleegd, tijdens de stemmingen in het parlement en wel door wie. Men kan het draaien en ook nog een keertje keren. Men kan Castelen duizend maal de zwarte piet toespelen. De hele samenleving weet wie de aandelen richting MC-NDP preferent heeft weten aan te nemen, ontvangen en verspreiden. Die figuren moeten aan de tand worden gevoeld. Ook de waggelmeneer die de foto's van stembiljetten maakte en bijna vier a vijf minuten nodig had, om een klein rondje in te kleuren. Klik klak klik klak. 'Kom teki yu njan njun cel na doro sey…, yere. Nanga na foto, so bun'.

 

ABOP tekent namens iedereen? Gaat met MC/NDP een zoveelste kongsie aan? Laat het maar gaan schemeren in bepaalde 'ton tons', dat binnenkort de gehele Acombinatie niet meer bestaat. Deels of geheel opgeslokt, door het onverzadigbare expansionisme van de NDP. Heeft men zich afgevraagd, wat een DNP, KTPI, PALU en Nieuw Suriname nog waard zijn? Juist ja! Niets.
 

Manuel Noriega, eens onaantastbaar en ongenaakbaar dictator annex legerleider van Panama, heeft in Frankrijk alsnog bij revisie van een verstekvonnis nu in persoon aanwezig, zeven jaar gevangenisstraf gekregen. Nog wel, nadat hij door de USA aan Parijs werd uitgeleverd. Dit aan toegevoegde waarden, staat ook een aantal figuren in ons land te wachten. Van die vogels die wel degelijk denken, dat men ze heeft vergeten. De straf die hen is toegemeten, zal men echter niet ontlopen. Kwestie van tijd. Het "Tribunal de Grande Instance de Bobigny", wacht na gewezen vonnis dd. 02 October 2000, dossier/zaaknr.: 9917621007 overwegende importdrugsmisdrijf van 22 juni 1999 nog steeds op bericht van het Openbaar Ministerie, dat de veroordeelde R.B. is gevat en de tenuitvoerlegging van een 10 jaar durende gevangenisstraf wegens schuld DECLARE COUPABLE et CONDAMNE a 10 ans d'emprisonnement heeft plaatsgevonden. En dat vormt onderdeel van de regeringsformatie, in de Republiek Suriname? Een (inter) nationaal affront, dat binnen bepaalde termijn goed zal worden afgestraft. Het buitenland schrijft inmiddels het volgende via het Internet over de dubieuze gang van zaken in Suriname:  NRC Handelblad. 'Rotterdam, 8 juli. Desi Bouterse en Ronnie Brunswijk, leiders van respectievelijk de Mega Combinatie en de A Combinatie, hebben toch in stilte een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een regeringscoalitie in Suriname. Dat maakten Bouterse en Brunswijk gisteren bekend op het Surinaamse Sky Radio. Eerdere coalitiebesprekingen mislukten, omdat Bouterse en Brunswijk zich niet kon vinden in elkaars eisen.

 

Bouterse wilde met de Mega Combinatie als winnaar van de parlementsverkiezingen het presidentschap, het vicepresidentschap en het voorzitterschap van het parlement. Brunswijk wilde het vicepresidentschap en zes ministeries. Vervolgens sloten de marronpartijen van de ACombinatie samen met de Javaanse Volksalliantie van Paul Somohardjo een verbond met regeringspartner Nieuw Front van president Ronald Venetiaan. Een breuk volgde toen vorige week Jenny Geerlings-Simons van de Mega Combinatie tot parlementsvoorzitter werd gekozen. Twee anonieme parlementariërs binnen de Nieuw Frontalliantie, mogelijk van Brunswijks ABOP-partij, bleken niet op de eigen kandidaat Somohardjo maar op tegenstander Geerlings-Simons te hebben gestemd. De Mega Combinatie (23 zetels) en de A Combinatie (7 zetels) hebben samen niet de benodigde tweederde meerderheid in het parlement (51 zetels) om Bouterse rechtstreeks tot president te kunnen kiezen. In dat geval kiezen de 919 leden van de Verenigde Volks Vergadering. Hierin heeft de Mega Combinatie op papier een meerderheid van 47 zetels. De BEPpartij van Caprino Alendy, onderdeel van de A Combinatie, moet het nieuwe akkoord met Bouterse nog tekenen. Dat is "een formaliteit", volgens Brunswijk. "Wij hebben al getekend en de posten zijn al verdeeld", zo zei hij op Sky Radio. Oudlegerleider Bouterse, hoofdverdachte in het lopende Decembermoordenproces, en oud Junglecommandoleider Brunswijk stonden in de Binnenlandse Oorlog (19861992) tegenover elkaar als vijanden.'. Tot zover de buitenlandse bijdrage.


Een krant meldt, dat de nabestaanden van de slachting te Moi Wana gelegen tussen Moengo en Albina de stoffelijke resten van hun gevallen familieleden terug willen hebben. In overeenstemming met, een vonnisbesluit uit Costa Rica. Nu is het toch wel zo, dat een flink aantal stoffelijke resten, na de slachting naar Moengo is gebracht en daar onder meer gefotografeerd door de Nederlandse pers, met name het Algemeen Dagblad en in bijzijn van voortvluchtige, nu wijlen Henk Chin A Sen. Evenzo, zijn die lijken in het mortuarium van Moengo toen gestapeld gehouden, totdat het zogeheten "militair gezag" vanuit Paramaribo de opdracht gaf, om de hele zaak in brand te steken. De volksgezondheid van Moengo zou ernstig kunnen gaan lijden onder de ontbindende situatie/staat, waarin de vele menselijke resten reeds bij aankomst in Moengo verkeerden.
 

Surinaamse politiek wordt geen koehandel.

Die fase, heeft men echter reeds lang overschreden en achter zich gelaten. Men is nu in een fase terechtgekomen, dat geïdentificeerde gangsters het land willen overnemen en de belangen van een totaal Volk nationaal en internationaal op het spel hebben gezet. Het is nu gewoon en geduldig afwachten, wat komen gaat.
 

Fatsoen?

Hoe kan men bij het Front nog met goed fatsoen een brief van Brunswijk c.s. verwachten, nadat hij al met Bouterse van MC-NDP overeenkomsten heeft getekend. Waar men zich druk om moet maken, is hoe het mogelijk kan blijken, dat bepaalde ministers nog op kosten van deze samenleving op post zitten en van alle geneugten genieten dan wel meeprofiteren.
Gaat de BEP mee naar de afgrond, nadat er zonder consent voor die organisatie overeenkomsten zijn gesloten en getekend? De BEP bleek in het verleden nog enige vorm aan ruggengraat te hebben. Of is dat fenomeen, ook tot het amoebeachtige gaan behoren? BEP is nijdig op Brunswijk, maar volgt hem naar de MC-NDP "tjutja" en een nog verder uitgediepte afgrond. Toe maar! Duidelijk, dat de BEP-leiding niet gespeend is van vrees voor fysieke actios, komende uit de richting van Brunswijk c.s.


Zes ministeries zou Brunswijk bij Bouterse hebben weggepeuterd en de post van Vice President van de Republiek Suriname bemachtigd. Justitie & Politie mag door Brunswijk zelf worden ingevuld? Defensie gaat naar Bouterse? Wat een land, wat een verwachtings en ontwikkelingspatronen. Wat een mop of is het de 'mob'! In ieder geval zullen dubbele watchdogs, op elk departement worden geplaatst. Allen uit de wellustige NDP. Kijken hoe lang, dat goed gaat. Bijvoorbeeld, wanneer Brunswijk beklag bij zijn hernieuwde "Bassi Bouta" moet gaan doen. 'Bassi, a man Kassi jongu, e hinder a zaak yere'. "Yere no Lonnie, no kom weri mi ede…, yere. I taigi mi yu habi kader tok, pot wan bun tori drape yere…". 'Ma bassi…,…'. Verder komt de klager natuurlijk niet. Korte metten. "Lonnie mi taigi yu keba, fu no kom faja mi lolo. Mi e go seni yu baka fu go luku Vene, yere…". Gelijk was de kous af. Bravo kreeg de kous op de kop. Van "Baas".
 

Overvallen op straat nemen toe. Waaraan zou dat nou liggen, lieve plooibare en roofbare mensen? Het wordt nog veel erger.
Stroomstoringen nemen weer toe. Paramaribo en enorme delen van Wanica, zaten aan het begin van deze week en gisteravond nog, zonder energie.

 

Hoe het eigenlijk zou moeten, met zoveel beschikbaar en afgestudeerd intellect in de Republiek Suriname? Voorbeeld! De Stad Amsterdam heeft in Eberhard van der Laan, voormalig PvdAlid van de gemeenteraad, advocaat en minister, een bekwaam nieuw burgermeester die Job Cohen opvolgt. Zijn eerste grote taak, wordt het voorbereiden van de terugkomst van het Oranjeteam, dat Nederland tot en met de finale vertegenwoordigde op het WKVoetbal in Zuid Afrika. Dinsdag aanstaande is het zover, dat Amsterdam uit het dak kan gaan. Onder leiding van bestuurders, die in ieder geval goed en succesvol school zijn gegaan. Internationaal respect afdwingen. Hier knoeien wij nog steeds, met sergeanten en soldaten I niveau.

 

Bron:

Nickerie.Net / de West Keerpunt

18-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics