Nickerie.Net, zondag 18 juli 2010


Voorlopig uitslag HAVO iets beter, VWO iets minder dan vorig jaar

Geplaatst: 17/07/2010

Nickerie -  Gistermorgen hebben examenkandidaten van het AVF, vwo en het havo in het district Nickerie hun eindresultaat gekregen. Volgens schoolleider Nirmaloemar Badloe heeft AVF een slagingspercentage van 41,8%. Van de 55 kandidaten zijn 23 direct geslaagd, 19 studenten (37,6%) hebben herkansing, terwijl 13 zijn afgewezen. Als bestgeslaagde is uit de bus gekomen de student Brayen Angoelal. Badloe hoopt dat alle studenten die herkansing hebben, toch nog de eindstreep halen waardoor het totale eindresultaat zal stijgen naar 70%.

Op het vwo/havo is er een slagingspercentage van 56,3%. Hier hebben 71 studenten deelgenomen aan het eindexamen. Op het havo bedraagt het slagingspercentage 26,3%. Ten aanzien van het vorige schooljaar is het percentage volgens directeur Tjon A Njoek met 3.5% toegenomen. De herkansingen vinden aanstaande woensdag plaats. Tjon A Njoek gaf verder te kennen dat het resultaat van verschillende factoren heeft afgehangen. Aangehaald is dat de WK eventueel heeft bijdragen tot dit resultaat. Ook de attitude van de studenten om zich in te zetten zou het totale slagingsresultaat hebben beïnvloed. In vergelijking met het vorig jaar kent het vwo een daling van 8%-9%. Het vorig jaar bedroeg het percentage nog 65%. Van de 71 vwo-studenten hebben 40 (56,3%) direct de eindstreep gehaald, 11 vwo’ers hebben herkansing (15,5%), terwijl 20 (28,2%) zijn afgewezen.

Op het havo hebben 71 studenten deelgenomen aan het eindexamen. Hier hebben 20 van hen gelijk de eindstreep gehaald. De herkansingsdatum is gesteld op woensdag aanstaande. Vermeld dient te worden dat herstudenten het niet eens zijn dat zij een zeer korte voorbereidingstijd hebben ten opzichte van hun collega’s in Paramaribo. Uit betrouwbare bronnen is vernomen dat gecommitteerden uit Paramaribo het vertikken om steeds weer af te reizen naar Nickerie. De studenten voelen zich ernstig gediscrimineerd door deze houding van de gecommitteerden. Desondanks zullen zij alle zeilen bijzetten om alsnog de eindstreep te halen. Als bestgeslaagde van het havo is geëindigd Jaiwantie Ramdarie. De bestgeslaagde vwo'er is Ilaisha Goelaman.

Danny Jibodh

Bron:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics