Nickerie.Net, maandag 19 juli 2010


OGV en Stichting 8 december 1982: verkiezing Bouterse onwettig

Paramaribo - In een gezamenlijke brief aan de voorzitter van De Nationale Assemblee en de fracties van de politieke partijen, tekenen de Organisatie voor Vrede en Gerechtigheid (OGV) en de Stichting 8 december 1982 ernstige bezwaren aan tegen de kandidatuur van Desi Bouterse als president van Suriname. In de brief roepen de twee organisaties het parlement op om vandaag af te zien van de presidentsverkiezingen.

De organisaties voeren twee redenen aan om de verkiezing van de agenda te halen. Ten eerste is bij de kandidaatstelling de wettelijke termijn van drie dagen vóór de dag van de presidentsverkiezing in het parlement niet in acht genomen. Dit ontneemt de gemeenschap de wettelijke ruimte om invloed uit te oefenen op de kandidaatstelling.

Het tweede bezwaar van de OGV en de Stichting 8 december 1982 is dat Desi Bouterse zich volgens de grondwet niet verkiesbaar mag stellen als president. Op basis van artikel 92 in de grondwet voldoet Bouterse niet aan de eis dat hij “geen handelingen moet hebben verricht strijdig met de grondwet”. De twee organisaties stellen dat “algemeen bekend” is dat Bouterse in drie gevallen de Constitutie heeft geschonden. Ze noemen de staatsgreep van 25 februari 1980, de decembermoorden in 1982 en de moorden in het dorp Moiwana in 1986.

De brief wordt afgesloten met een rechtstreeks beroep op de verantwoordelijkheid van de assembleeleden: “De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de Stichting 8 december 1982, gaan er vanuit dat De Nationale Assemblee op de naleving van de wettelijke regels zal toezien en in het belang van de totale Surinaamse Natie dienovereenkomstig besluiten zal nemen. In dezen betreft het immers niet de toepassing of het buiten toepassing laten van strafrechtelijke regels, maar de toepassing van wettelijke regels die betrekking hebben op waarborgen voor een deugdelijke invulling van de functie van president en vicepresident van de republiek Suriname alsook op een degelijke verkiezingsprocedure.”

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

19-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics