Nickerie.Net, zondag 25 juli 2010


NPS woest om inkorting termijn Venetiaan

Ivan Cairo, 21/07/2010

Paramaribo - In de NPS is furieus gereageerd op de voorgenomen inkorting van het ambtstermijn van president Ronald Venetiaan. Door aankomend president Desi Bouterse op 3 augustus in functie te stellen, wordt het ambtstermijn van Venetiaan met 9 dagen ingekort. Zijn inauguratie vond plaats op 12 augustus 2005, terwijl hij ook op 12 augustus 2000 het roer overnam van Jules Wijdenbosch. Wat de NPS’ers nog meer tegen de haren in strijkt, is dat assembleevoorzitter Jenny Geerlings-Simons de datum van 3 augustus niet eerst heeft afgestemd met het huidige staatshoofd.

Venetiaan vernam tijdens de buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee maandag, dat hij op die dag het ambtsketen moet overdragen aan zijn opvolger.De Adviesraad van de NPS gaat nu een advies formuleren voor de NPS-fractie in het parlement, die op haar beurt deze zaak bespreekbaar gaat maken met de overige Nieuw Front-fracties, om uiteindelijk een gezamenlijk standpunt in te nemen. NPS is voorstander van een “harmonieuze” oplossing. Het gaat de partij niet om dwars te liggen, maar om ervoor te zorgen dat secuur wordt gehandeld. Wat assembleelid Andre Misiekaba (MC/NDP) betreft, wordt niet zo zwaar getild aan een dag meer of minder aanzitten van president Venetiaan, maar indien het Nieuw Front op haar strepen gaat staan, wordt de inauguratie dan maar verschoven naar 12 augustus.

De parlementariër zegt, direct na de vergadering van maandag geluiden te hebben opgevangen over de inauguratiedatum, maar nog niet is nagegaan in hoeverre de beëdiging van voorgaande presidenten steeds op de dag af op dezelfde datum heeft plaatsgevonden. “We moeten nagaan wat de traditie aangeeft en hoe het bij andere presidenten is geweest”. Misiekaba vraagt zich af of je bij deze zaken “de dagen moet gaan tellen”. “Maar als meneer Venetiaan nog negen dagen langer president wil zijn, verschuiven we de datum wat mij betreft rustig naar 12 augustus. Dat zou geen punt moeten zijn”, stelt hij. Wel zou het volgens hem inderdaad “dienstig zijn geweest”, indien Simons vooraf met de president had afgestemd over de inauguratiedatum.

“Bij de NPS gaat het niet zozeer om de inkorting van de ambtstermijn, maar vindt de partij dat instituten, dus ook het parlement, zich aan de wettelijke bepalingen moeten houden”, zegt partijsecretaris Sunil Oemrawsing. “We zijn niet tegen de inauguratie op 3 augustus, maar het is belangrijk dat DNA en andere politieke instituten wettelijke termijnen goed in de gaten houden en in acht nemen. We moeten geen precedenten gaan scheppen door de nieuwe president eerder te beëdigen”, oppert de politicus. Voor de democratie is het belangrijk vast te houden aan deze waarden, stelt Oemrawsing, want is het deze zelfde democratie die heeft gemaakt dat “een ex-dictator tot president gekozen kon worden”. “We moeten dus hieraan vasthouden, omdat alleen zo deze democratie verder versterkt wordt”, voegt hij eraan toe.

Misiekaba veronderstelt dat Simons afgelopen maandag de inauguratiedatum heeft genoemd, omdat de wet voorschrijft dat na de verkiezing van de president onmiddellijk de datum en plaats van beëdiging moeten worden bekendgemaakt. Als 3 augustus een struikelblok vormt, biedt het parlement wat hem betreft verontschuldigingen aan aan president Venetiaan voor de ommissie en vindt de inauguratie van Bouterse op 12 augustus plaats.-.

Update 25 juli 2010:

Inmiddels heeft parlementsvoorzitter Simons haar fout ingezien en alsnog de datum gewijzigd van 3 naar 12 augustus 2010.

 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

21-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics