Nickerie.Net, zondag 25 juli 2010


Justitia Pietas Fides MCCCXXIV: Inauguratie Bouterse
 

Paramaribo - Een parlementair in te stellen commissie, moet nu bijspringen. De nieuwe leiding in De Nationale Assemblée heeft achteraf toch nog besloten in overleg te treden met het Kabinet van President Venetiaan, terzake de organisatie van de inauguratie van het tweeledige aan president-elect en vice-president. Er zijn nu al zovele en kardinale fouten geconstateerd, bij het functioneren van Jennifer Simons. Vele woorden had zij gistermiddag nodig, om haar onvermogen te vergoelijken. Voorspelbaar is het geheel nu geschoven van 03 naar 12 Augustus 2010.

 

Over de plek gaan nog discussies, omdat het Nationaal Indoor Stadion (NIS) op en rond de nieuwe datum, bezet is. Onder meer vanwege een internationaal sporttoernooi. (Inter-) nationaal blijft men onverkort de vraag stellen, in hoeverre de uitverkiezing van het presidentiële koppel op constitutionele en legitieme basis is geschoeid. In het bijzonder de kandidaat-acceptatie van Desi Bouterse, blijft constitutioneel een heikel punt. Een zaak, waar men blijkbaar nooit uit zal komen. In ieder geval, zijn er ernstig te betreuren precedenten geschapen. Zo ernstig, dat in de Caricom krantenberichten van hoogontwikkelde hoofdredacteuren, verregaande boycotmaatregelen eisen tegen de Republiek Suriname. Royement van het lidmaatschap, totdat ander leiderschap wordt gepresenteerd. Ook het weren van Desi Bouterse als regeringsleider cq. staatshoofd, is gevraagd en aangegeven in belangrijk dan wel veelgelezen document.

 

Een lokaal ochtendblad heeft vanmorgen getracht, de meningen in de Caricom, zowel in de Caribische media als bij genoemde bestuursorganen, vrij verdacht te nuanceren. Hinderlijk werd ons land, als lidmaat in de Caricom, wederom neergezet als een bevlekte eend in de Caribische bijt. Een ander nieuwsblad meldde, dat Hugo Chávez al zou zijn uitgenodigd voor de aanstokende inauguratie. Om twee redenen moet/kan, dat worden betwijfeld. De zittende president en zijn regering verzorgen om allerlei staatsrechtelijke redenen de te versturen uitnodigingen. Politieke en veiligheidsredenen, liggen ten grondslag aan alles wat tot en met 12 Augustus 2010 plaatsheeft, binnen onze landsgrenzen. President Venetiaan blijft de ultieme verantwoordelijke. Ten tweede is de inauguratiedatum pas gistermiddag en nog wel 'tentatief' verschoven naar 12 Augustus 2010. Zelfs de plek van de uit te voeren overdracht, is nochtans niet bekend en zal ook nog door verschillende externe veiligheidsdiensten, moeten worden bezocht en goedgekeurd.

 

Geen sinecure, gegeven de steeds weer oplopende interne spanningsvelden. Gelukkig heeft de entourage van president Venetiaan, voldoende ervaring en regelkennis, met democratische machtsovername cq. -overdracht

 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / De West

23-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics