Nickerie.Net, woensdag 28 juli 2010


Afstudeeropdracht: Evaluatie spanningsregelaars in elektriciteitscentrale Nickerie
Geplaatst: 27/07/2010

Nickerie -  ‘Evaluatie van de instelling van de spanningsregelaars van de generatoren in de elektriciteitscentrale van Nickerie (ENIC)’, is de titel van het afstudeerverslag van Vijay Lachmon ter verkrijging van de graad van Bachelor of Applied Technology (Btech) in de studierichting Elektrotechniek-Energie aan het Polytechnisch College Suriname (PTC). Lachmon deed dit onderzoek en verdedigde gisteravond in de KKF-vergaderzaal zijn verslag. Hij heeft het afstudeerproject uitgevoerd bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), waar hij een vaste dienstbetrekking heeft op de afdeling Bedrijfsvoering Hoogspanning (BVHS).

Lachmon deed een onderzoek naar de instellingen van de spanningsregelaars van de generatoren in de elektriciteitscentrale van Nickerie. Hierbij dienden de Automatic Voltage Regulator (AVR) instellingen van de generatoren onderzocht te worden op de juiste werking. Uit gedane onderzoek wordt geconcludeerd dat wanneer de instellingen van deze spanningsregelaars (DECS-200 en Unitrol 1000) worden vergeleken, gesteld kan worden dat de Unitrol veel moderner en geavanceerder is. Verder is deze volledig gedigitaliseerd en heeft een groot aantal parameters en instelmogelijkheden. Elke spanningsregelaar heeft dezelfde droopinstellingen; dit geeft aan dat de parallel geschakelde generatoren van het ENIC-netwerk goed hebben gefunctioneerd tijdens opgetreden storingen. De aardfoutbeveiligingsinstellingen van de generatoren en de uitgaande lijnen zijn niet correct ingesteld, vandaar dat generator 2 en 3 niet zijn uitgeschakeld op aardfoutbeveiliging.

Lachmon geeft aan dat met dit project een begin gemaakt is met de bestudering van de spanningsregelaars van de elektriciteitscentrale van Nickerie (ENIC). Echter is statistiekbepaling vanwege het ontbreken van de vollastspanning niet voltooid. Voor een goede verdeling van het relatief vermogen wordt aanbevolen om machines van hetzelfde type die parallel worden geschakeld, met hetzelfde type AVR worden geregeld. De aardbeveiligingen van de machines G1, G4,G8 en G9 moeten dezelfde instelling hebben als de machines G2 en G3, maar met verschillende type AVR’s. Dus op grond hiervan is het wel beter dat dezelfde type machines over hetzelfde type AVR beschikken voor de spanningsregeling. De instelling van de aardfoutbeveiliging van de uitgaande lijnen moet worden aangepast middels een lagere aanspreekstroom en/of kortere aanspreektijd.’

 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics