Nickerie.Net, woensdag 28 juli 2010


Na dodelijke incidenten: Guyana onderzoekt veiligheid trawlers

Ivan Cairo, 28/07/2010

Paramaribo - De Guyanese autoriteiten hebben een algehele veiligheidsinspectie gelast naar alle in Guyana geregistreerde trawlers. De inspectie komt na fatale ongelukken aan boord van twee trawlers. Het jongste incident heeft zich het afgelopen weekeinde voorgedaan voor de kust van Suriname, nabij de grens met Guyana. Daarbij zijn twee doden gevallen. Bij de explosie gevolgd door brand op de Cap Dan II, zaterdagavond, is het bemanningslid Ravi Sankar Ragoonauth (39) omgekomen. Zijn ontzielde lichaam verdween vervolgens in de diepte met het schip dat is gezonken, terwijl de overige drie bemanningsleden gered konden worden door een Surinaamse vissersboot en de kustwacht.

De 46-jarige Kalbharat Narain die over zeker 75 procent van zijn lichaam brandwonden had opgelopen, is dinsdagochtend vroeg in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dit wordt bevestigd door politiewoordvoerster Maritha Ritfeld-Asontoe. Tot nu toe is het lijk van Ravi Sankar Ragoonauth alias Koetjila, die met de boot is gezonken, niet gevonden. Volgens Ritfelt-Asontoe is nog onduidelijk of de Cap Dan II in Suriname was geregistreerd. Ook van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) kon de Ware Tijd hierover geen duidelijkheid krijgen. Muriel Wirjodirjo van het onderdirectoraat Visserij, zegt desgevraagd dat de afdeling intussen een onderzoek is begonnen om na te gaan of deze vissersboot bij LVV geregistreerd staat. Alle trawlers die bij het ministerie zijn geregistreerd, moeten beschikken over het vessel monitoring systeem (VMS) waardoor hun route en locaties steeds gevolgd kunnen worden. De informatie of de Cap Dan II op dit systeem was aangesloten, heeft haar afdeling nog niet bereikt.

"Wij willen ook weten of deze trawler hier geregistreerd was", zegt Wirjodirjo. In hoeverre ook in Suriname geregistreerde trawlers aan een grondige veiligheidsinspectie zullen worden onderworpen, zoals in Guyana, is bij de LVV-functionaris niet bekend. Inspectie van veiligheid van vaartuigen geschied door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Pas wanneer de MAS een veilgheidscertificaat heeft afgegeven, kan de eigenaar van een vissersboot bij LVV een visvergunning aanvragen en eventueel daarvoor in aanmerking komen. Als een dergelijke "keuring" ontbreekt, wordt geen vergunning verstrekt zegt Wirjodirjo. Het onderzoek naar het fatale incident is intussen overgenomen door de recherché Geyersvlijt.

Volgens verklaringen van de twee overlevenden brak brand uit tijdens werkzaamheden in de machinekamer. Een buitenboordmotor vloog in brand, gevolgd door een explosie. De kapitein liep brandwonden aan een arm op, terwijl het vierde bemanningslid ongedeerd bleef. Eind juni heeft zich reeds een explosie voorgedaan op de in Guyana geregistreerde trawler 'Captain Lloyd 97'. Bij dat incident kwam de kapitein om het leven en raakten twee bemanningsleden gewond. Het lijk van de kapitein is niet gevonden. Maandag maakte het ministerie van Landbouw in Guyana bekend, dat het ministerie van Openbare Werken en Communicatie dat belast is met de scheepsveiligheid via haar maritieme registratie een onderzoek is begonnen naar de oorzaak van dit incident teneinde aanbevelingen te kunnen doen, zodat geen herhaling plaatsvindt. Ook wordt nu een veiligheidsinspectie gedaan naar alle andere trawlers.

De afdeling Visserij van het Guyanese ministerie van Landbouw deelt verder mee dat de voor de Surinaamse kust verongelukte visserboot niet in Guyana geregistreerd was en derhalve niet gerekend wordt tot de visservloot van dat land. Ook was de boot niet bevoegd te vissen in Guyana's exclusieve economische zone. Naar verluidt registreren Guyanese booteigernaars hun vaartuigen in Suriname om te voorkomen dat ze in beslag genomen worden bij het vissen in Surinaamse wateren. De eigenaar van de Cap Dan II deelde de Guyanese pers mee, dat hij het vaartuig in de Verenigde Staten heeft gekocht en dat deze het afgelopen weekeinde naar Suriname gevaren werd, omdat hij hier een geïnteresseerde koper had gevonden.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

28-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics