Nickerie.Net, woensdag 28 juli 2010


Psychiatrische hulpverlening blijft belangrijk voor Nickerie
Geplaatst: 26/07/2010

Nickerie -  PCS-directeur Dayasankar Mathoera heeft besloten om de activiteiten in verband met het 115-jarig bestaan te starten in Nickerie. De nieuwe slagzin luidt: “Geestelijke gezondheidszorg belangrijk dan u beseft”. Er wordt vanuit het PCS gewerkt aan een detoxicatiekliniek. In deze kliniek worden mensen behandeld die verslaafd zijn aan o.a. cocaďne, alcohol, opiaten en of andere combinaties van voornoemde middelen. Tijdens de launch van de activiteiten in Nickerie waren er ook lezingen van psycholoog R. Jadnanansing en de psychiater R. Dwarkasing. Ook Gezondheidsminister Celcius Waterberg was aanwezig bij de launch van de PCS-activiteiten.


De bewindsman gaf aan dat de geestelijke gezondheidszorg positieve vooruitgangen heeft geboekt. Hij wees erop dat geestelijke gezondheidsproblemen niet onderschat moeten worden daar zij zowel lichaam als geest behoorlijk kunnen ziek maken. Dayasankar Mathoera heeft verder gezegd dat PCS-diensten in Nickerie makkelijker toegankelijk zijn dan elders. Binnenkort wordt een onderzoeksrapport omtrent noodzaak van psychische zorg in Nickerie aangeboden aan de PCS-directeur. Het Psychiatrisch Centrum Suriname bestaat op 1 oktober 115 jaar. Het PCS werkt verder aan decentralisering van zijn dienstenpakket.


Danny Jibodh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics