Nickerie.Net, donderdag 29 juli 2010


Eerste alcohol- en drugsverslaafden rehabilitatiecentrum in Nickerie

Nickerie - Nickerie heeft zijn eerste alcohol- en drugsverslaafden rehabilitatiecentrum in gebruik genomen. Ook ex-gedetineerden zullen aan hun trekken komen. Het aantal drugs- en alcoholverslaafden neemt volgens Loyd Morsen in het district toe. Morsen is voorzitter van de stichting Het Klankbord in Nickerie.

Door deze stijging vindt de voorzitter dat het nodig was om een behandelcentrum op te zetten voor hulp aan verslaafden. Inmiddels hebben 45 personen zich aangemeld, onder wie twee vrouwen. Bij de feestelijke ingebruikname van dit Christelijke rehabilitatie centrum Gods Liefde waren vertegenwoordigers van diverse instanties aanwezig.

Morsen gaf aan dat hij altijd ernaar gestreefd heeft om een rehabilitatiecentrum in het district te hebben. Echter is volgens hem door minder inzet niks van de grond gekomen. “Ik heb 35 jaren lang in de duistere wereld gezeten. Ik heb hulp gehad en het was geen gemakkelijke taak om hieruit te komen”, aldus Morsen. Hij merkt op dat door de kracht van God en de sterke samenwerkingsband met andere organisaties mogelijk was om een Christelijke rehabilitatiecentrum op te zetten. Het voorlopige pand is gevestigd aan de Julianastraat. Morsen zegt er een goed team is dat de verslaafden kan opvangen.

Om het pand te rehabiliteren is er ruim SRD.31.000 geïnvesteerd. De klankbordvoorzitter zegt dat er twaalf personen zijn opgevangen. “We hebben intake gesprekken gevoerd en dan de twaalf eruit gehaald. Er zijn nog vijf moeilijke gevallen overgebleven”, meent Morsen. Het onkostenplaatje zal ruim SRD. 5000, per maand bedragen. Een deel van het bedrag zal door familieleden opgebracht worden.

Morsen hoopt dat de gemeenschap een handje mee zal helpen om dit centrum draaiende te houden. In het behandelcentrum worden verslaafden en ex-gedetineerden weer volgens een bepaald programma geresocialiseerd. De bedoeling is om deze verslaafden weer zelfstandig terug te laten keren naar de maatschappij. Ze moeten uiteindelijk weer een normaal leven kunnen leiden.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

29-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics