Nickerie.Net, donderdag 29 juli 2010


Inzaaiperiode gaat door ondanks risico’s

Nickerie -  inzaaiperiode gaat nog steeds door. Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) afdeling Nickerie had liever dat de inzaai tot 15 juli moest duren. Als er later nog ingezaaid wordt, zal de oogst dan in de grote regentijd vallen met alle consequenties van dien. Ondanks de waarschuwing van LVV gaan landbouwers toch door met de inzaai.

Jagnanan Ganpat, LVV-coördinator regio west, zegt dat het vooral gaat om de groot- en middenstandslandbouwers. Hij is bang dat het probleem van het afgelopen seizoen zich zal herhalen. De boeren konden niet afoogsten, omdat de regen alles had verpest. De dammen waren nauwelijks begaanbaar en ook de opkoopprijs van de padie was gedropt. Volgens Ganpat komt de late inzaai door de wateroverlast in deze gebieden.

De coördinator merkt op dat de boeren in Wageningen veel minder hebben ingezaaid dit seizoen. Slechts 1300 hectare is beplant, terwijl de vorige keer 3500 hectare ingezaaid was. Dit ligt volgens Ganpat aan het overtollige water in het gebied. Hij benadrukt dat een pomp is ingezet, maar dat het overtollige water niet optimaal afgevoerd kan worden. Dit heeft te maken met de zware regen van de afgelopen dagen.

De kleinlandbouw heeft zich wel gehouden aan het ultimatum van de inzaaiperiode. Ganpat zegt dat de kleinlandbouwers maximaal hebben ingezaaid. “Juist de grootlandbouwers hebben minder ingezaaid. Vooral de landbouwers aan de rechteroever van de Nickerierivier hebben niet optimaal ingezaaid”, aldus Ganpat. Totnutoe is er 24.500 hectare ingezaaid. Ganpat verwacht een inzaai van ruim 26000 hectare dit seizoen.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

29-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics