Nickerie.Net, vrijdag 30 juli 2010


DC Nickerie alarmeert NCCR over precaire situatie dam

Nickerie - Districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar heeft de hulp van de Nationale Coördinatiecommissie voor Rampenbeheersing (NCCR) ingeschakeld. De dc vreest dat de lekbeteugelingsdam niet bestand zal zijn tegen de enorme waterdruk. Recentelijk was de dam hersteld, maar er is geen sprake van een structurele oplossing. Shankar zegt dat de NCCR vandaag Nickerie zal aandoen om de zich te oriënteren.

Het waterpeil in de Nanikreek blijft stijgen. Zo waren ongeveer 3000 koeien in gevaar. Dit probleem is opgelost door de dc. Hij verplaatste de koeien. De lozingen worden nu opgehaald, waardoor het water beter afgevoerd kan worden. Shankar geeft aan dat ongeveer 3700 hectare landbouwgewas in gevaar is. “Momenteel wordt de dam bewaakt en kan ieder moment doorbreken. De waterdruk in het ‘Surinamkanaal’ neemt steeds toe. Daarnaast regent het ook in het gebied, waardoor de waterspiegel blijft stijgen”, aldus Shankar.

Parlementariër Prem Lachman (Mega Combinatie/Nieuw Suriname) heeft zich ter plekke georiënteerd. Hij zegt dat de dam al een lekkage heeft. De district- en ressortraadsleden zijn aan het werk gezet en brengen steeds verslag uit. Lachman zegt dat hij de voorzitter van het parlement, Jenny Geerlings-Simons, al op de hoogte had gesteld van de zwakke dam. Voor de lekbeteugelingsdam werd enkele weken terug een noodoplossing gezocht, met de bedoeling om deze dam later structureel aan te pakken. Lachman merkt op dat de landbouwers van het gebied ongerust zijn. Ze vrezen het ergste. Wordt de dam niet spoedig aangepakt dan zal alle gewas verloren gaan.

(Wanita Ramnath)

Nickerie.Net extra

Waterstand bij de Nani inlaat staat op maximum.

Voor actuele waterstanden: zie www.owmcp.org ism

Universiteit van Suriname

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

30-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics