Nickerie.Net, zaterdag 31 juli 2010


Bouterses verzoek om vergiffenis: window-dressing

Dominique Snip, 31/07/2010

AMSTERDAM - Professor Joop de Jong, hoogleraar culturele en internationale psychiatrie aan het VU medisch centrum (VUmc) zegt dat Bouterse zijn verzoek om vergiffenis een vorm is van 'window-dressing'. De nieuwbakken president van Suriname past zijn inziens opvallend goed in het jasje van een 'charismatische psychopaat.

De vergeving die Bouterse van plan is te vragen aan de Surinaamse gemeenschap voor de Decembermoorden vindt Joop de Jong ronduit dubieus. "Ik denk dat geen enkele weldenkende Surinamer erin tuint. Het is een vorm van window-dressing. De omvang van de ontwrichting en het lijden van de families van de slachtoffers van de Decembermoorden staat in geen enkele verhouding tot een eenmalig verzoek om vergiffenis." De professor, die in het jaar 2000 op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie met Surinaamse collegae een nationaal plan voor de geestelijke gezondheidzorg in Suriname schreef, vindt het zelfs een volstrekt inadequate actie van Bouterse. "Als hij de waarheid recht in de ogen kon kijken, dan hoefde hij zich geen zorgen te maken over het proces dat tegen hem loopt. Maar je ziet dat hij al jaren onder allerlei juridische maatregelen probeert uit te komen." Bouterse lijkt opvallend veel op een 'charismatische psychopaat', vindt de hoogleraar. Hij citeert uit het internationaal gebruikte diagnoseboek in de psychiatrie: "Bij een antisociale persoonlijkheid, een psychopaat, bestaat een diepgaand patroon van gebrek aan achting voor en schending van de rechten van anderen." De Jong laat het aan de Surinaamse bevolking over om uit het geciteerde een conclusie te trekken. Hij denkt dat de inauguratie van 'Baas' een gruwelijke ontwikkeling moet zijn voor nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden. "Zij zullen het gevoel hebben aan de duivel te zijn verkocht. Het lijkt mij voor vrijwel iedereen een nachtmerrie als iemand die medeschuldig, of zelfs exclusief schuldig is aan het verlies van een familielid, vervolgens leider van het land wordt."

'Waarheids - en Verzoeningscommissie' De Jong vindt dat de Surinaamse gemeenschap er verstandig aan doet een 'Waarheids - en Verzoeningscommissie' in te stellen zoals in Zuid- Afrika. Een dergelijke commissie is erop gericht historische feiten boven tafel te krijgen en te bevorderen dat de samenleving zonder onnodige spanning verder kan. "Als Suriname en zijn inwoners zichzelf respecteren, dan volgen zij het voorbeeld van de 35 landen die reeds zo'n systeem op touw hebben gezet." Ook meent de hoogleraar dat een tribunaal in functie gesteld moet worden dat de schuldigen aanwijst en beslist over een adequate straf. Maar hij heeft er weinig vertrouwen in dat een dergelijk plan zal komen tijdens het bewind van Bouterse. Hij ziet de ex-legerleider als een populist en plaatst hem moeiteloos in het rijtje van ChŠvez (Venezuela), Zuma (Zuid-Afrika), Berlusconi (ItaliŽ) en Wilders (Nederland). "Ze appelleren aan bepaalde emoties en gaan weinig scrupuleus te werk. Bij Bouterse uit zich dat in zijn betrokkenheid bij cocaÔnehandel en de Decembermoorden en bij Wilders in zijn uitspraken over moslims en de Koran die nergens op gebaseerd zijn", aldus De Jong.

Zelfcensuur De Surinaamse gemeenschap heeft volgens de hoogleraar recht op een veel diepgaander proces dan alleen een openbaar verzoek om vergiffenis. "Men doet er mijn inziens niet verstandig aan om Bouterse op die manier weg te laten komen. Maar het is niet aan mij om daarover een besluit te nemen." De Jong meent dat hetgeen hij zegt wijdverbreid is onder Surinamers in Nederland, alleen durven velen het niet zo openlijk te zeggen. "Ze gebruiken een vorm van zelfcensuur. Het zijn mensen die familie in Suriname hebben wonen of die misschien ooit terugwillen." De angst die zij voelen is volgens hem een verstandige en reŽle emotie. "Het zal mij niet verbazen als Bouterse met de macht die hij heeft een soort geheime dienst gaat opzetten die mensen gaat monitoren en boycotten. Het zal je maar gebeuren dat je als criticaster van de ex-legerleider na je pensioen een huisje in Suriname wilt bouwen en dat het door de zogenaamde 'oeverloze bureaucratie' opeens niet lukt." Bang voor zijn eigen positie is de hoogleraar op z'n minst niet. De Jong: "Ik bevind mij in de bevoorrechte positie dat ik kan zeggen wat ik wil." De Jong wordt volgend jaar mogelijk naar Suriname uitgenodigd voor het geven van bijscholing in de psychiatrie.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

31-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics