Nickerie.Net, maandag 02 augustus 2010


Hydroloog Naipal: Goede watermanagement noodzakelijk voor Nanizwamp

NIEUW NICKERIE - Het Nationaal CoŲrdinatie Centrum voor Rampenbestrijding heeft vastgesteld dat de lekbeteugelingsdam die moet voorkomen dat op korte termijn enorme rijstarealen overspoeld raken door water uit de Nanizwamp, het niet zal begeven. Een ramp op korte termijn is volgens kolonel Jerry Slijngaard, topman van het NCCR, niet reŽel. Die vrees bestond er wel bij de bestuursdienst van Nickerie. Vandaar dat de hulp van het NCCR werd ingeroepen. Onder leiding van Slijngaard en in gezelschap van hydroloog Sieuwnath Naipal trok men naar Nickerie. In gesprek met dWT wijst Naipal, die hoogleraar is aan de Anton de Kom Universiteit, op de noodzaak van goed watermanagement voor de Nannizwamp.

Hydroloog professor Sieuwnath Naipal legt de situatie in de Nanizwamp vast. Hij zegt dat er een goede watermanagement nodig is voor dit gebied en dat er niet onnodig water moet worden verspild.dWTfoto / Beta Debidien -.

Het is de basis van de ontwikkeling van de rijstsector in het district". De relevante instanties moeten een systeem ontwikkelen, waarbij het van belang is dat zowel de toekomst,als het verleden goed in de gaten wordtengehouden. Voor Naipal is het van eminent belang dat het water in de uitgestrekte Nanizwamp wordt behouden. "Straks, als een periode van droogte aanbreekt, gaan wij het zoetwater weer nodig hebben.

Als we nu het water dat we mogelijk kunnen behouden weg laten stromen, zullen bij de eerstvolgende inzaai de Wakaypompen weer nodig zijn om de rijstarealen te kunnen bevloeien", zegt Naipal. Hij benadrukt dat elke schakel een bepaalde functie heeft en van daaruit een bijdrage moet leveren om het water in de zwamp goed te kunnen beheren. "Op elk niveau zijn er organisaties die ingezet moeten worden om vervolgens een sterk watermanagement te kunnen hebben". Naipal zegt dat het overtollige water in de zwamp heel goed gebruikt kan worden "als wij dat goed kunnen sparen in de zwamp". Dat water is nodig op alle niveaus. Onder meer om het ecosysteem in dat gebied in stand te houden en om de totale landbouwsector aan de linkeroever van de Nickerierivier te kunnen bevloeien.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics