Nickerie.Net, maandag 02 augustus 2010


dWT interview met Jennifer Simons - Geerlings (NDP) ‘Ik hou een grote schoonmaak’

Pieter Van Maele Beeld: Annelies Verhelst, 07/07/2010

Jennifer Simons-Geerlings (NDP) werd precies een week geleden voor de legislatuur 2010-2015 verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Nationale Assemblée. Het werd een bewogen verkiezing die tot vandaag Suriname bezighoudt. Gelijk na haar verkiezing startte zij haar nieuwe job. ‘Ik hou een grote schoonmaak.”

Niet alleen stemden twee ‘overlopers’ van het Nieuw Front, A Combinatie of Volks Alliantie tegen de partijdiscipline in, ook de manier waarop stemopnemer Guno Castelen (SPA) briefjes zou gemarkeerd hebben zorgt tot heden voor veel discussie. Intussen is voorzitter Simons al druk aan het werk, en dat ondervond ook de Ware Tijd. Het gesprek met Simons begon niet alleen later dan gepland, het werd ook onderbroken door een vergadering met griffiers en leden van het onafhankelijk kiesbureau.

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is bezig het parlementsgebouw anders in te richten. Niet alleen haar kantoor en de fractiekamers krijgen een nieuwe look, er komt ook een ontvangstruimte voor burgers.-.

Nu al is duidelijk dat het parlement ook een fysieke verandering ondergaat. De gangen van het gebouw die naar het kantoor van de nieuwe voorzitter leiden, staan momenteel volgestouwd met oude meubels die Simons’ voorganger Paul Somohardjo gebruikte.

Simons-Geerlings: “Ik moet de zaak als nieuwe voorzitter nu overnemen, wat betekent dat ik ook praktische zaken te regelen heb. De fracties in het parlement zijn veranderd, dus moet er bekeken worden hoe we hun ruimtes zullen indelen. Ik heb ook andere voorkeuren wat betreft de inrichting van de werkkamer van de voorzitter. We zijn dus letterlijk bezig een grote schoonmaak te houden.”

“Het blijft echter helemaal niet beperkt tot de werkruimtes voor de volksvertegenwoordigers, ook de bezoekers aan het parlement zullen een fysieke verandering merken. Het stoort me al zo lang dat er helemaal geen faciliteiten zijn voor publiek en pers. Nu ik voorzitter ben geworden, zie ik niets meer dat me belet om voor bezoekers een ruimte in te richten. Morgen, wanneer het parlement bijeenkomt, zou ik die ruimte al klaar willen hebben. Dit is dé volksvertegenwoordiging, maar het volk heeft geen enkele accommodatie. Ik wil het parlement absoluut toegankelijker maken en meer in contact laten treden met de bevolking.”

Turven

Simons-Geerlings: “Op de verkiezingsdag zelf hield ik met alle opties rekening. Ik wist natuurlijk dat ik met een achterstand startte ten opzichte van Somohardjo. Voor de voorzittersverkiezingen had enkel nog maar mijn eigen fractie toegezegd. Ik dacht ook wel te kunnen rekenen op de stem van DOE. Niet omdat we ze een dienst bewezen hebben, maar omdat DOE altijd gezegd heeft te stemmen op basis van profielen van personen. Ik verwachtte niets minder dan dat ze dat ook zouden doen bij de voorzittersverkiezing. Ik wist dus dat ik zeker al op 24 stemmen zou afklokken.” “Die dag zelf was ik ontzettend rustig, ik heb zo mijn methodes om dat te doen. Wie wél een beetje nerveus was, dat was (eenmalig...red) voorzitter Charles Pahlad (NDP). Nu goed, hij heeft zeker zijn best gedaan om de vergadering goed te laten verlopen. In de afgelopen jaren heb ik bij de reguliere voorzitters ook fouten gezien. Pahlad zat ‘onder spanning’, maar heeft zich toch behoorlijk geweerd.”

“Tijdens het tellen van de stemmen telde ik niet zelf mee, waardoor ik in eerste instantie niet onmiddellijk besefte dat ik verkozen was. Het allereerste moment dacht ik dan ook: "Wacht even, zijn we er al?" Ik luisterde wel naar het afroepen van de namen, maar ik zat niet te turven. Blijkbaar was ik één van de weinigen, want zelfs op mijn facebookpagina verschenen berichten als: "We zitten voor u te kraken!" Ik hield daar mijn aandacht op, omdat ik de spanning om me heen wel kon voelen. Plots barstten de jongeren in de Assemblée met een vreugdedans los, en pas toen begreep ik het!"

“Daarop heb ik ook even het assembléegebouw verlaten om de mensen op straat te ontmoeten. Als zij daar om vragen, ga ik graag naar hen toe. Ik doe mijn werk met mensen. Ik merk dat het een grote uitdaging zal zijn om dat te blijven doen. Eens je voorzitter bent, komt een heel ‘staatsapparaat’ rond je tot stand. Ik begin te merken dat ik voorzorgsmaatregelen zal moeten treffen om mijn bewegingsvrijheid te behouden.”

Partijdiscipline

Simons-Geerlings: “Natuurlijk heeft de Mega Combinatie vóór de verkiezingsdag ook met mensen gesproken die 'aan de andere kant' van het politieke spectrum zaten. We hebben verschillende mensen van verschillende partijen gesproken. Ik heb zelfs persoonlijk enkele gesprekken gevoerd. Ik vind dat het bij elke verkiezing moet kunnen dat je met de andere partij praat. Ik hield hen voor: "Jullie hebben zelf kritiek gehad op Somohardjo, dus stem anders." (klopt op tafel) Sommigen waarmee ik sprak zeiden me wel dat standpunt te begrijpen, maar begonnen toch over de partijdiscipline.”

“Kijk, partijdiscipline is een goed ding, omdat het ervoor zorgt dat er eenheid binnen politieke blokken ontstaat. Toch kent het volgens mij grenzen, en bij de verkiezing tot parlementsvoorzitter denk ik eerlijk dat je moet kunnen kiezen voor de persoon die je persoonlijk zelf een betere kandidaat vindt. Had Paul Somohardjo het parlement nog nooit geleid, dan hadden ze bij Nieuw Front wel kunnen praten over partijdiscipline. Echter, we hebben hem allemaal in actie gezien, en ik denk niet dat er velen tevreden waren over het resultaat. Op zo’n moment - vind ik - zijn er grenzen aan partijdiscipline.”

Drive

Simons-Geerlings: “Nu is er ontzettend veel wetgevend werk aan de winkel. Ik wil me op dat vlak op de eerste plaats sterk maken voor een beter ondernemersklimaat en het scheppen van kwalitatieve banen. Die twee problemen aanpakken, dat is mijn grote drive. Mensen verdienen zo weinig dat ze zelfs 500 ‘gulden’ huishuur niet kunnen betalen. Het gebrek aan goede banen is dus ook een deel van het huisvestingsprobleem. Daarom wil ik met het parlement absoluut zorgen voor een goede werkgelegenheid. Nog steeds zijn veel te veel mensen werkloos of verdienen ze absoluut niet genoeg.”

“Om mensen betere jobs te kunnen bieden, zijn de particuliere sector - met kleine en middelgrote bedrijven en de agro-sector - heel belangrijk. Mensen ervaren echter zoveel beperkingen waardoor die sectoren maar niet op gang komen. Niet alleen wettelijke beperkingen, het begint al in het onderwijs. Er is een gebrek aan schoolopleidingen waar mensen leren een zaak op te zetten. Bovendien is het in ons land sowieso moeilijk om een bedrijf op te zetten. Daardoor gebruiken mensen hun politieke connecties, waardoor de ene persoon wel een bedrijf kan opzetten en de andere niet. Dat moeten we allemaal aanpakken.”

“Verder ben ik ervan overtuigd dat als we voldoende groeiruimte geven aan Surinaams én buitenlands kapitaal, dat we een groei zullen zien van particuliere bedrijven. Als we een algemeen pensioen- en ziekenfonds creëren, dan zullen mensen er zelf voor kiezen om weg te gaan uit overheidsdienst. Natuurlijk zal het allemaal niet zo vluchtig en vlot lopen, maar ik geloof er in. Het is een proces. We hebben dus geen grote haast om mensen zomaar uit het overheidsapparaat te knikkeren. Wél menen we dat ‘het gedoe’ om mensen zomaar aan te werven moet stoppen.”

Quorumspook

Simons-Geerlings: “Hoewel ik niet denk in termen van 'tellen', vind ik het wel heel jammer dat er zo weinig vrouwelijke volksvertegenwoordigers zijn. Nu het parlement volledig onder leiding van vrouwen staat - naast mijzelf en ondervoorzitter Wijdenbosch (NPS) zijn ook alle griffiers vrouwen - moeten we laten zien dat wij natuurlijk ook beschikken over leidinggevende competenties. Dat moet politieke partijen aanmoedigen om bij de volgende verkiezingen vrouwen op een verkiesbare plaats te zetten.”

“De eerste speech van Ruth Wijdenbosch (waarin Wijdenbosch het Simons kwalijk nam dat ze nog geen felicitaties had overgebracht...red) vond ik absoluut niet aanvallend. Ik ben niet kleinzerig. Ik kan me wel iets voorstellen van de bedoeling van haar speech, maar dat is nu niet van belang. Ik geloof echt niet dat ze mij persoonlijk wou aanvallen.”

“Van het quorumspook, waarmee gedreigd werd, daarvan lag ik ook niet wakker. Ik zou het moeten zien om het te geloven. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat politici van de NPS en de VHP ervoor willen zorgen dat er geen president gekozen kan worden. Dat zou gelijkstaan aan een constitutionele coup. Die mensen hebben altijd gezegd dat ze zo democratisch zijn, dus ik denk niet dat ze dat gaan doen. Goed, je kan een volksvergadering soms boycotten. Het hoort bij het 'spelletje'. Je kan echter niet structureel te werk gaan, en zeker niet wanneer een president op die manier ongrondwettelijk langer zou blijven zitten dan hij eigenlijk mag. Ik verwacht dus niet dat het zo ver zal komen. Proberen ze het toch, dan weet ik wel hoe ik die zaak dan moet aanpakken.”.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics