Nickerie.Net, maandag 02 augustus 2010


DC Shankar vraagt landbouwers en instanties alert te blijven

Nickerie - Districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar roept de landbouwers op om alert te zijn. Daarnaast vraagt hij Landbouw, Veeteelt en Visserij afdeling Nickerie en Openbare Werken Nickerie om op hun hoede te zijn. De dijk kan elk ogenblik doorbreken, want de waterspiegel staat op gelijke hoogte met de dam. Volgens Shankar kan dit probleem verholpen worden, indien de middelen daartoe beschikbaar gesteld worden.

Districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar

Shankar noemt de situatie precair. Hij vindt dat de loosleidingen die evenwijdig aan de Southdrainweg lopen, in zijn totaliteit, opgehaald moeten worden. Ter hoogte van het bedrijf ‘Kamai’ moet er een draainagesysteem komen. “Wordt er hieraan gewerkt dan is het probleem opgelost. De afvoer van het overtollige water is dan optimaal. Maar daar hebben we helaas de middelen niet voor. Met dit regenweer houden we ons hart vast”, aldus de dc.

Het Nationale Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft tijdens een oriëntatiebezoek aan Nickerie ook geconstateerd dat de waterspiegel nog steeds aan het stijgen is. NCCR vindt de situatie echter niet alarmerend. Maar het district is niet gerustgesteld door deze constatering. De landbouwers van het gebied houden de lekbeteugelingsdam continu in de gaten.

Landbouwer Radjeswar Parmessar heeft 25 hectare ingezaaid. Hij zegt dat de dam op vele plekken lekkages heeft. Dit is het geval te Uitbreiding Henar 2, dichtbij het Tjonga Langa gebied. Landbouwer Radjinderkoemar Manbodh heeft 240 hectare ingezaaid. “Als het water niet optimaal afgevoerd kan worden, komen straks alle rijstarealen blank te staan. Dan gaat de 3700 hectare aan gewas verloren. Overal is het zwaar bewolkt en als je het mij vraagt gaat het hard regenen”, aldus Manbodh.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

02-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics