Nickerie.Net, maandag 02 augustus 2010


Overheid moet getroffen padieboeren vergoeden
Geplaatst: 02/08/2010

Nickerie -  De boeren die getroffen zijn door breuk in de lekbeteugelingsdam moeten vergoed worden, zegt voorzitter Harrynandan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA). Ruim 150 hectaren ingezaaide padieareaal is onder gelopen door deze calamiteit. Volgens Oemraw gaat het om 4 tot 5 padieboeren van Henar, die enorme schade hebben opgelopen. Ruim 90% van hun ingezaaide padie is verzopen. Inmiddels heeft LVV Nickerie het probleem bij de dam verholpen. Oemraw zegt dat ook de leiding van het MCP maatregelen heeft getroffen om erger te voorkomen. Zo zijn alle sluizen en afvoerkokers opengemaakt om het overtollig water af te voeren naar de Corantijnrivier.

Oemraw zegt dat LVV Nickerie hard werkt aan het probleem van het overtollige water dat aanhoudt, ook vanwege de hevige regens. Een andere kwestie die de SPBA zorgen baart, is de uitzichtloze situatie van de padieboeren te Wageningen. Volgens Oemraw hebben deze ex-SML’ers acute hulp nodig van de regering. De aanhoudende regens en slechte afvoer hebben een padieareaal van ruim 1600 hectaren te Wageningen volledig blank gelegd. De ex-SML’ers kwamen in deze situatie te verkeren, nadat zij de fase van grondbewerking hadden afgerond. Een deel van hen is er niet eens aan toe gekomen in te zaaien. Alle boeren van Wageningen hebben zich in de schulden gewerkt om deze investeringen te plegen in de rijstbouw. Als er niet gauw wordt ingegrepen, zullen deze investeringen voor niets zijn, zegt Oemraw.

Het wordt dan moeilijk voor de ex-SML’ers om hun bankschuld terug te betalen. Wat de situatie voor deze boeren verergert, is het feit dat Staatsolie weigert gehoor te geven aan hun verzoek de afvoerkanalen op haar areaal op te schonen. Bij de verkoop van de grond van SML is 5000 hectaren toegewezen aan Staatsolie. Dit areaal grenst aan de gronden die aan de boeren zijn gegeven voor padieverbouw. Het niet schoonhouden van de afvoerwegen heeft direct tot gevolg dat ook hun arealen onder water zijn gelopen. Oemraw doet nogmaals een beroep op Staatsolie om gehoor te geven aan het verzoek van de noodlijdende boeren, zodat de schade die gebracht is aan hun areaal, beperkt blijft.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics