Nickerie.Net, dinsdag 03 augustus 2010


Mulo A-kandidaten trekken slagingsresultaat omlaag

De resultaten van de muloscholieren in Nickerie liggen onder het landelijke gemiddelde van 50.6 %. De meeste scholen zitten ver beneden dit gemiddelde. Haast alle scholen hebben een gemeenschappelijk probleem. Vooral de A-kandidaten van de diverse muloscholen in het district trekken het resultaat omlaag.

Directeur Piet Dipopawiro van de Grace Schneiders-Howardschool zegt dat hij dit probleem vaker aan zijn superieuren heeft voorgelegd. De leerlingen die zwak zijn in de vakken wiskunde en natuurkunde, maar wel goed scoren in handelswetenschappen, gaan naar de A-richting. “Het is gebleken dat leerlingen die zwak zijn in alle drie vakken uiteindelijk in de A3-klassen belanden. Het curriculum moet herzien worden”, aldus Dipopawiro.

De Schneiders-Howardschool heeft het laagst gescoord. Van de 96 leerlingen hebben 32 de eindstreep gehaald. De Schneiders-Howardschool had 51 A-kandidaten. Daarvan zijn slechts zeven leerlingen geslaagd. Achttien kandidaten krijgen nog een herkansing. De B-kandidaten doen het veel beter dan hun collega’s van de A-klassen. Vooral rekenen en boekhouden blijken een nekslag te zijn.

Kenneth Donk, directeur van de Bueno Bibazschool, bevestigt dit probleem. Van de 75 examenkandidaten op zijn school zijn er 36 geslaagd. Uit de 55 A-kandidaten hebben slechts 19 de eindstreep gehaald, terwijl maar drie B-kandidaten afgewezen zijn. De Bueno Bibazschool heeft een slagingspercentage van 48 procent. 27 kandidaten moeten herexamen doen.

Donk en Dipopawiro vinden dat dit probleem ook kan liggen aan de soepele slagingsnormen van de GLO-scholen. Heel wat leerlingen stromen met onvoldoendes voor hoofdrekenen en redactie cijferen door naar de muloscholen. Alleen op de Sitalsingschool hebben de A- en de B- kandidaten even goed gescoord. Alle directeuren van de muloscholen in Nickerie hopen dat ze na de herexamens toch boven het landelijke gemiddelde uitkomen.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

03-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics