Nickerie.Net, dinsdag 03 augustus 2010


Telting verrast met hoge onderscheiding

03/08/2010

Paramaribo - Vanaf gisteren mag André Eugene Telting zich voegen bij de selecte groep personen die ooit Surinames hoogste onderscheiding hebben ontvangen. Door president Ronald Venetiaan is de scheidende governor van de Centrale Bank van Suriname in het presidentieel paleis gedecoreerd tot ‘Drager van het Groot lint in de Ere Orde van de Gele Ster’. “Wat een verrassing is dit voor mij. Ik had deze onderscheiding niet verwacht”, zei een geëmotioneerde Telting in zijn dankwoord. Het succes dat hij in drie zittingstermijnen heeft geboekt, zegt de scheidende banktopman te delen met minister van Financiën, Humphrey Hildenberg.

Met Hildenberg had hij een “nauwe en vruchtbare relatie”. Ofschoon de samenwerking vruchtbaar was, was die ook gecompliceerd en vaak moeizaam. Veelal was inventiviteit nodig in de beleidsvoering en was het vaak “passen en meten voordat een besluit genomen werd die veilig was” voor de monetaire stabiliteit. Telting zegt het werk bij de bank met “hart en ziel” te hebben gedaan. Na drie termijnen als hoogste man bij de Centrale Bank vindt hij het welletjes en gaat hij met ingang van 15 september met pensioen.

Scheidend governor Andrè Telting van de Centrale Bank van Suriname tijdens zijn toespraak. Telting werd gisteren door president Ronald Venetiaan verrast met de hoogste onderscheiding.-dWTfoto/Stefano Tull .

President Venetiaan zei de decoratie “volledig gemotiveerd” uit te reiken. Hij roemde Telting om het feit dat hij door juist gebruik van faciliteiten zoals discontopolitiek, kredietplafond en interventies op de valutamarkt ervoor gezorgd heeft dat er zich in zijn ambtstermijn geen sociaal-maatschappelijke erupties in Suriname hebben voorgedaan.

Onder Teltings leiding herstelde de Surinaamse munt zich en was er sprake van monetaire stabiliteit. Ook prees het staatshoofd de CBvS-governor ervoor dat hij op creatieve wijze beleidsbeslissingen van de regering zoals Fiso, heeft weten op te vangen zodat de monetaire stabiliteit niet in gevaar is gekomen. Venetiaan hoopt dat dit beleid gecontinueerd wordt. Telting wordt volgende maand opgevolgd door de IMF-functionaris Gilmore Hoefdraad.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics