Nickerie.Net, zondag 08 augustus 2010


Diabetes vereniging in Nickerie opgericht

Nickerie  - Diabetes Mellitus (suikerziekte) zal de komende vijf jaar wereldwijd toenemen. “Daarom moeten wij alert zijn en samenwerken om de ziekte goed aan te kunnen pakken”. Dit zei Purcy Olivieira, voorzitter van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) woensdagavond op een workshop in Nickerie. Tijdens de workshop werd de ‘Diabetes vereniging Nickerie’ geproclameerd.

De workshop had als thema ‘diabetes, hoe ga je daarmee om’. Ravien Changoer, directeur van het Streekziekenhuis Nickerie verrichte de opening. De inleiders huisarts Radha Ramjatan en zuster Saroodj Sadal, diabetes verpleegkundige wezen op het belang van goede voorlichting en behandeling van de patiënt. Door goede leefgewoontes en voldoende lichaamsbeweging kan de ziekte worden voorkomen.

Olivieira wees erop diabetes een multidisciplinaire aanpak nodig heeft. De huisarts, internist, neuroloog, uroloog, cardioloog, de oogarts, diëtist, podoloog, podotherapeut, diabetes verpleegkundige en pedicure met aantekening de diabetische voet. Al deze disciplines hebben te maken met de verzorging van de patiënt.

De workshop was druk bezocht. Gaande de workshop is de diabetes vereniging Nickerie geproclameerd. Igion Koulen, en de dames Nageswar-Merhai en Bipat-Kapoerchand hebben zich aangeboden als trekker van deze vereniging. De proclamatie was een van de aanbevelingen vanuit de workshop. Onder leiding Olivieira zal er verder gestalte worden gegeven aan deze vereniging.

De BVSS zal samen met deze groep en overige vertegenwoordigers komen tot meerdere activiteiten. De diabetes vereniging zal samenwerken met alle organisaties die voor haar van belang zijn. Dit was de derde workshop die door de BVSS in het district is georganiseerd. Aldus informatie ontleend aan een persbericht van afdeling BVSS Nickerie.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

08-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics