Nickerie.Net, zondag 08 augustus 2010


Ramadhin: ‘25.000 Hindoestaanse kiezers bedrogen uitgekomen’ 
Geplaatst: 07/08/2010

Paramaribo -  Niet 200 of 2500, maar ruim 25.000 Hindoestanen hebben op 25 mei 2010 op de NDP gestemd. Volgens politiek analist Hardeo Ramadhin werd er voor de verkiezingen propaganda gemaakt op basis van etniciteit. Er werden huis aan huis bezoekjes afgelegd en beloftes gemaakt aan de Hindoestanen door de Hindoestaanse kandidaten. Maar wanneer het moment aanbreekt om de koek te verdelen, zijn deze zaken niet meer van belang. En om de achterban zoet te houden, wordt er gesproken van de Surinaamse samenleving. Mensen die verwachtingen hadden, komen voor grote verrassingen te staan. Ramadhin zegt achter de analyse van analist John Krishnadath te staan. Volgens Krishnadath is het nationale draagvlak in het nieuwe kabinet Bouterse/Ameerali ver te zoeken. Zijn mening is gebaseerd op het feit dat het kabinet geen weerspiegeling is van de demografische structuur die Suriname kent. De grootste bevolkingsgroep, m.n. de Hindoestanen, is niet dan wel zwaar ondervertegenwoordigd in het samengestelde kabinet.

Hardeo Ramadhin

Ramdhin zegt vaker hiermee geconfronteerd te worden door mensen. Hij adviseert hen om rekenschap aan de NDP te vragen. Hij begrijpt wel dat men de geschiktste mensen op de geschikte plekken wil plaatsen, maar de vraag die hem bezighoudt is, is of er in die 25.000 kiezers geen geschikte mensen te vinden zijn. Heel wat academici van Hindostaanse origine, die ook een bijdrage hebben geleverd om de MC aan de macht te helpen, hadden verwacht dat de groep beter vertegenwoordigd zou zijn. Helaas zijn zij er bedrogen uitgekomen. Zelf in een ontwikkeld land als Amerika is er bij de samenstelling van de regering rekening houden met de kleine groep kleurlingen. Volgens Ramadhin hebben de 25.000 kiezers een toegevoegde waarde gehad voor de MC. De NDP die wordt gezien als een nationale partij, heeft getoond geen nationale partij te zijn. Binnen de NDP is er ook sprake van etnische overwicht.

Jonge Hindoestaanse NDP aanhangers op verkiezingsdag in Nickerie.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics