Nickerie.Net, zondag 08 augustus 2010


Tweede training ‘thuiszorg Nickerie’ ook succesvol afgerond

Nickerie - De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft haar tweede lichting Thuiszorg- gecertificeerden geleverd. Twintig cursisten mochten hun certificaat in ontvangst nemen donderdag in de vergaderzaal van Concorde. De opleiding duurde acht maanden. Intussen zijn er al 39 cursisten door de SAO getraind in dit beroep. De SAO is een werkarm van het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu.

Coördinator Sergio Linga zegt dat de opleiding, beide keren, 100 procent geslaagden heeft geleverd. Hij is blij dat Nickerianen belangstelling hebben getoond voor de opleiding ‘thuiszorg’. “De genezing is vaker beter als patiënten in eigen omgeving door eigen mensen worden verpleegd. Er ontstaat een vertrouwensrelatie. Daarnaast worden de opnamekosten in een ziekenhuis bespaard”, aldus Linga. Hij merkt op dat de noodzaak in het district groot is.

Nickerie heeft drie bejaardeninstellingen, die nu over professioneel personeel kan beschikken. De coördinator benadrukt dat geheimhouding in dit beroep erg belangrijk is.

Geeta Nageswar, vertegenwoordiger van de districtcommissaris, zegt dat dit vak veel geduld en liefde vereist. Bovenal moet de opgedane kennis goed toegepast worden. Parlementariër Soetimin Marsidih (Volks Alliantie) adviseerde de afgestudeerden om zich verder te verdiepen in de materie. “Jullie hebben een mijlpaal bereikt en ga verder met de opgedane kennis. Doe vervolgopleidingen en verwerf meer kennis in dit beroep, want de patiënt staat centraal”, meent Marsidih.

Joyce Lapar, onderdirecteur administratief secretariaat van SAO, bedankte alle instellingen die de stageperiode mogelijk hebben gemaakt. Ze merkt op dat de groep aanvankelijk uit 30 deelnemers bestond. Tien personen zijn uitgevallen.

Ze stelde 30 nieuwe cursisten in de gelegenheid om zich in te schrijven voor de training ‘verpleeghulp’. Deze training zal op 1 oktober van start gaan. SAO zal ook met de training ‘elektrohuisinstallatie’ beginnen. Op 26 mei 2011 zal de SAO haar 30-jarig bestaan vieren.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

08-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics