Nickerie.Net, dinsdag 10 augustus 2010


Driedaagse training over huiselijk geweld in Nickerie

Nickerie - Lachminarain Doebay spreekt van een leerrijke ervaring. De meeste zaken rond huiselijk geweld kwamen hem bekend voor, omdat hij die al in zijn werk als counselor tegenkomt. Maar vooral de diepgang waarmee het verschijnsel de afgelopen drie dagen is behandeld, heeft hem zeer aangesproken. Hij kijkt uit naar de vervolgtrainingen.

Doebay was een van de 22 cursisten tijdens de driedaagse training ‘Huiselijk geweld’ die maandag is afgerond in hotel Pak Hap in Nickerie. De deelnemers komen van de instellingen Penitentiaire Inrichting Hazard, Stichting Sari en het Zr. Dankerscentrum.

De training werd verzorgd door Shirley Seetal, counselor en trainer bij Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen. “Tijdens de training hebben we het gehad over wat huiselijk geweld inhoudt, hoe het ontstaat en hoe het met de slachtoffers en de plegers zit. Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking en in alle culturen voor”, aldus Seetal. Ze geeft aan dat huiselijk geweld een landelijk probleem is. Ook in het district Nickerie komt dit in grote mate voor.

De trainer zegt dat er een vervolgtraining komt. De stichting heeft de districten Para, Wanica en Saramacca inmiddels ook aangedaan. Uit de groep getrainden worden mensen geselecteerd om anderen te helpen. Deze geselecteerde mensen krijgen vervolgtrainingen, waarin ze vaardigheden ontwikkelen om signalen van huiselijk geweld op te vangen, bespreekbaar te maken en te kunnen doorverwijzen. De trainingen zijn uit donorgelden gefinancierd. Seetal was goed te spreken over de interactie van de deelnemers.

Guilliano Snip, coördinator van dit project in Nickerie, zegt dat meerdere groepen getraind worden. Zo volgen nog trainingen voor leerkrachten, begeleiders van de diverse kindertehuizen, religieuze organisaties en andere instanties. Snip verwacht dat door middel van de trainingen het huiselijk geweld in het district valt in te dammen.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

10-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics