Nickerie.Net, dinsdag 10 augustus 2010


Inzaai padie wordt afgesloten met 26.000 ha

Beta Debidien, 03/08/2010

NIEUW-NICKERIE - De inzaai van padie ten behoeve van dit hoofdseizoen wordt afgesloten met ongeveer 26.000 hectare. Uit cijfers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West blijkt dat tot afgelopen vrijdag er ongeveer 25.000 ha al was ingezaaid. Gebleken is ook dat dit seizoen de kleine landbouwers het meest hebben ingezaaid namelijk, 12.732 ha. De rest is door de grootlandbouwers, middenstandsboeren en rijstboeren in Wageningen ingezaaid.

Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV Regio-West had bij de aanvang van dit hoofdseizoen een prognose gemaakt van een inzaai van 29.000 ha, “maar vanwege een aantal oorzaken, zoals wateroverlast in bepaalde landbouwgebieden en onbereikbaarheid van de rijstarealen vooral in Wageningen, hebben onze boeren dat niet gehaald”.

Boeren zaaien handmatig een rijstareaal in. De inzaai ten behoeve van dit hoofdseizoen wordt afgesloten met 26.000 hectare. (dWT foto/Beta Debidien)

Ganpat geeft aan dat de kleine landbouwers zich gehouden hebben aan het advies om tijdens de gunstige periode tussen 15 mei en 15 juli in te zaaien, terwijl enkele grote bedrijven en een aantal boeren in Wageningen nog bezig zijn hun inzaai af te ronden. Volgens de LVV-voorman wil zijn ministerie dat alle boeren vóór de aanvang van het komende regenseizoen al geoogst hebben, zodat problemen van de afvoer van het product voorkomen worden. “Wij willen ook voorkomen dat er een overlapping plaatsvindt tussen de inzaai en de oogst”, zegt Ganpat. Hij wijst erop dat vanwege de overlapping ook ziektes en plagen overgaan van het ene naar het andere seizoen, waardoor boeren extra kosten moeten maken om hun gewassen te bespuiten.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

10-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics