Nickerie.Net, dinsdag 10 augustus 2010


LVV-voorman Ganpat: 'Schaarste kunstmest knelt rijstboeren'

Beta Debidien, 05/08/2010

NIEUW-NICKERIE - Een schaarste aan kunstmest in Nickerie bemoeilijkt momenteel rijstboeren bij de verdere verzorging van de gewassen. Dit is de vierde achtereenvolgende week dat er geen kunstmest is aangevoerd. De boeren hebben geen andere manier om aan kunstmest te komen en zijn aan hun lot overgelaten ondanks het feit dat zij geld hebben gestort bij de leverancier.

Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West) vindt het onvoorstelbaar dat hoewel boeren de leverancier tijdig hebben betaald, de ondernemer al drie weken geen korrel kunstmest heeft aangevoerd. Ganpat denkt dat de boerenorganisaties en de stakeholders in de rijstsector in het vervolg zelf het product zouden moeten importeren. Harinandan Oemraw, hoofdbestuurslid van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft vaker aangegeven dat de boeren geen contanten hebben en aankloppen bij de molenaars voor de financiering van hun inzaai.

Een boer maakt zich klaar om een zak kunstmest te vervoeren naar zijn areaal om zijn gewas te bemesten. Het product is al vier weken schaars in Nickerie. Intussen staat een deel van de inzaai in Nickerie al in bloei zonder dat er kunstmest is toegediend aan het gewas.-dWT foto/Beta Debidien.

“Dit seizoen is het verkeerd gegaan, omdat de molenaars afgezien hebben van interne financieringen”, zegt Oemraw. Ganpat vindt dat boeren reeds bij de planning van de inzaai hun kapitaal veilig moeten stellen om eventuele problemen te voorkomen. Vast staat dat landbouwers die de tweede bemesting niet hebben uitgevoerd, zeker opbrengstderving zullen hebben bij de najaarsoogst. De LVV-voorman weet nog niet hoeveel ha al in bloei staat. Hij adviseert de boeren die momenteel in problemen zitten voorlopig hun gewassen bladbemesting en andere meststoffen toe te dienen.

Ganpat benadrukt dat zijn ministerie niet gezegd heeft dat ten behoeve van dit seizoen kunstmest geïmporteerd zou worden uit Venezuela, “maar,” zegt hij, “er zijn wel plannen om in de komende periode via een bepaalde regeling het product te betrekken uit dat land”. Verwacht wordt dat het komend weekeind de eerstvolgende boot van de leverancier Atcar Chemicals met 800 ton kunstmest de Nickerierivier zal binnenvaren.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

10-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics