Nickerie.Net, donderdag 12 augustus 2010


André Telting met staatseer begraven

Laatste groet aan governor Andre Telting
Geplaatst: 12/08/2010

Paramaribo - Onder zeer grote publieke belangstelling is gisteren de laatste groet door familie, vrienden en zakenrelaties gebracht aan Andre Eugene Telting, governor van de Centrale Bank van Suriname. In de Centrumkerk op het Kerkplein vond de uitvaartdienst plaats, welke werd geleid door dominee Diana de Graven. Waarnemend president Otto Ezechiels van de CBvS alsook de regeringscommissaris Pinas gingen gisteren tijdens hun toespraken in op de grote verdiensten van de governor voor ons land. Naar woorden van Ezechiels nam Telting bij zijn aantreden in 1994 een bank over zonder een krent. Toch slaagde hij door zijn financiële gedrevenheid erin om de Surinaamse economie te herstellen. Ook de minister van Financiën sprak lovend over het toetreden van Telting tot de bank, in een periode welke werd gekenmerkt als een zeer moeilijke monetaire periode. Het was een periode gekenmerkt door een zeer hoge inflatie van zelfs boven de 100% en een rente van meer dan dertig procent. Andre Telting was naar woorden van Hildenberg een bankdirecteur die de volle aandacht had voor het financieel monetair beleid naar de kleine man toe. ‘Voor mij is Telting een partner en voorbeeld geweest in mijn periode als minister van Financiën.’

Volgens Siegmund Proeve, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft Telting met zijn bijzondere capaciteiten, zijn onbesproken reputatie en integere opstelling een bijzondere bijdrage geleverd aan de vereniging. Andre Telting heeft decennialang een innige verbondenheid met de bankiersvereniging gehad en hij heeft daarbij in diverse functies gediend. Als governor van de Centrale Bank van Suriname heeft Telting uitzonderlijke diensten bewezen voor de Surinaamse natie in het algemeen en het Surinaamse bankwezen in het bijzonder. Voor de vereniging van Cambiohouders in Suriname was Telting meer een vaderfiguur. Een vader die volgens de voorzitter van de Cambiohouders, Remy Bhailal, een luisterend oor had voor de problemen waarmee de cambiohouders in Suriname geconfronteerd raakten. ‘ Hij was een begripvolle, geduldige en rechtvaardige persoonlijkheid.’

Op maandag 2 augustus kreeg Telting van president Ronald Venetiaan de hoogste onderscheiding, het Grootlint in de Ereorde van de Gele Ster. Telting had als governor van de CBvS drie termijnen op zitten. Gedurende de laatste termijn werden de vruchten van zijn werk zichtbaar. Nationaal slaagde hij erin om te zorgen voor de monetaire rust en zekerheid en internationaal werd Suriname bekend als te zijn een land met economische stabiliteit. Andre Telting kwam op 6 augustus als gevolg van een hartinfarct te overlijden. De governor van de Centrale Bank van Suriname bereikte de leeftijd van 74 jaar. De teraardebestelling met staatseer heeft plaatsgevonden op de begraafplaats Hodie Mihi Cras Tibi. (Bron DBS)


Saluutschoten voor André Telting

André Telting, de vrijdag plotseling overleden governor van de Centrale Bank van Suriname, heeft woensdag een begrafenis met staatseer gekregen. Tussen twee uur en half vier was er gelegenheid tot het nemen van afscheid van Telting in de Centrum Kerk aan het Kerkplein. Daarna begon de officiële afscheidsceremonie met vijf verschillende sprekers. Achtereenvolgens voerden waarnemend president van de Centrale Bank, Otto Ezechiëls, regeringscommissaris Humphrey Pinas, Sigmund Proeve namens de Bankiersvereniging Suriname en minister van Financiën Humphrey Hildenberg het woord. Tot slot hield ook president Ronald Venetiaan een afscheidstoespraak. Aansluitend werd de dienst gehouden door dominee Diana de Graaven.

André Telting

Tijdens de plechtigheid waren er optredens van drie verschillende koren: het mannenkoor Maranatha en de gemengde vocaal ensembles Troki en Singi Presiri '96. Na de uitvaartdienst vertrok de begrafenisstoet richting begraafplaats ‘Hodie Mihi Cras Tibi’ aan de dr. Sophie Redmondstraat. Dat gebeurde onder begeleiding van de drumband van het politiekorps. Aan de open groeve stond een aantal politieofficieren in de houding. Na ‘The Last Post’ en enkele saluutschoten werd Telting tenslotte aan de schoot der aarde toevertrouwd.

Gisteren werden de  vlaggen ten teken van rouw vanaf 6.00 uur des voormiddags tot zonsondergang halfstok gehesen van de Staatsgebouwen, de schoolgebouwen en van de ter rede en aan de steiger liggende schepen.”

Venetiaan: "Belangrijke partner ten voordele van het volk"

Paramaribo - President Ronald Venetiaan was vanmiddag de laatste in de rij van sprekers tijdens de afscheidsplechtigheid voor André Telting. In een korte speech bracht hij namens de regering zijn condoleances over aan de nabestaanden. Venetiaan wenste de familie de komende tijd veel kracht toe om het verlies van Telting te kunnen dragen.

Volgens de president zijn alle loftrompetten en lofzangen voor de overleden governor van de Centrale Bank volledig op hun plaats: "De heer Telting heeft onder vaak zeer ongunstige condities de monetaire trein weer terug op de rails gekregen. Gedurende drie ambtsperioden was hij een belangrijke partner voor de regering ten voordele van het volk. Kort geleden heeft hij zijn rust aangekondigd. We hebben gelukkig nog de gelegenheid gehad om de heer Telting te eren en te danken. Niemand kon toen bevroeden dat die aangekondigde rust een definitief vertrek zou inluiden."

Proeve: “Internationale lof en bewondering voor Telting”

Tijdens de afscheidsbijeenkomst voor André Telting hield vanmiddag ook Sigmund Proeve, directeur van de Surinaamsche Bank en tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging een toespraak. Proeve besprak de jarenlange verbondenheid van Telting met de financiële wereld. Van ambtenaar op het ministerie van Financiën tot governor van de CBvS. Daarbij gold als leidraad dat het monetair beleid “niet a priori ten dienste van politieke belangen mocht staan.”

Volgens Proeve heeft Telting Suriname “op onnavolgbare wijze” door moeilijke periodes geloodst. Dat leverde hem ook internationaal lof en bewondering op: “Met kleine pretoogjes kon hij opmerken dat het land zich via zogenaamd verouderde methoden toch aardig staande wist te houden temidden van internationale crises.” Proeve zei dat Telting de aangesloten leden van de Bankiersvereniging achterlaat als leerlingen. “Maar wel met wijze lessen. En daarbij gaat het niet zozeer om kennis als wel om houding en persoonlijkheid. De heer Telting werd gekenmerkt door rechtschapenheid, eerlijkheid en een onbevlekte reputatie. Deze nalatenschap zullen wij altijd in ere houden.”

“De heer Telting is in het harnas gestorven, heeft men de afgelopen dagen wel gezegd”, zo sprak Proeve. “Maar roofridders dragen ook een harnas. Daarom houd ik het liever bij een ridder die ons is komen te ontvallen, een echte gentleman. Ooit heeft een gemeenschappelijke vriend ons een pen cadeau gedaan met de inscriptie: ‘A few good man.’ Dat is in het geval van Telting wel zeer toepasselijk.”

Aansluitend dankte minister van Financiën Humphrey Hildenberg zijn "partner en voorbeeld" Telting voor de vele jaren van samenwerking. Volgens de minister heeft Telting het land tot grotere hoogten gebracht. Hij vond het een "absoluut voorrecht" om met Telting te mogen werken. Het contact tussen de twee bleef overigens onder alle omstandigheden formeel: "We bleven elkaar altijd aanspreken met 'governor' en 'minister', hoe vaak we elkaar ook aan de telefoon hadden. Dankjewel voor alle jaren. Rust zacht, governor."

“Intellectuele reus en homo universalis heengegaan”

In verschillende toespraken wordt vanmiddag tijdens een herdenkingsdienst in de Centrumkerk uitgebreid stil gestaan bij het heengaan van André Telting, governor van de Centrale Bank van Suriname. Volgens Otto Ezechiëls, waarnemend governor van de CBvS, stond Telting symbool voor het opgepoetste imago van de Bank. Ezechiëls roemde de hoogstaande moreel-ethische opvattingen van Telting: “Hij was wars van zelfverrijking en andere pogingen om wet en recht te ondermijnen. Ook al lijkt een wet misschien verouderd, dan viel daar volgens hem absoluut niet aan te tornen. Wet is wet en regel is regel.”

Ezechiëls, die af en toe moeite had zijn emoties te bedwingen, noemde de overleden governor een “intellectuele reus, met een uiterst scherp analytisch vermogen. Iemand die men vroeger een homo universalis zou hebben genoemd.” Ook Teltings enorme juridische bagage zal menigeen bijblijven, zegt Ezechiëls: “Hoewel hij geen meesterstitel bezat, was hij het recht meer dan meester. Hij nam de advocaten van de bank talloze malen werk uit handen.”

Duur meubilair of sophisticated apparatuur waren aan Telting niet besteed, hield Ezechiëls de aanwezigen in de overvolle Centrumkerk voor: “Al was het nog zou oud, als iets goed werkte zag hij geen enkele aanleiding om het te vervangen. Dat betekende allerminst dat het personeel van de bank niet goed equipped werd. Maar hij deed dat in geen geval voor zichzelf.”

Ezechiëls stelde dat Telting in zijn werkzaamheden voor de CBvS vooral werd gedreven door het lot van de kleine man: “De loontrekkers, de mensen die zomaar hun spaartegoed zagen verdampen. Hij wilde er alles aan doen om het uit de koers geraakte monetaire beleid van ons land weer op de rails te krijgen. Maar zijn inspanningen om dat voor elkaar te krijgen, waren vooral geïnspireerd door het welzijn van de gewone mensen.”

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / DBS

10-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics