Nickerie.Net, donderdag 12 augustus 2010


Boeren Wageningen willen suikerrietteelt Staatsolie elders

Geplaatst: 12/08/2010

Nickerie -  Boeren te Wageningen hebben het weer niet gemakkelijk om in hun levensonderhoud te voorzien. De situatie is nu van dien aard dat zij ook dit seizoen voor grote problemen staan en haast geen uitweg hebben. Vanwege de zware vochtigheid van de grond kunnen zij moeilijk naar hun arealen om deze te bewerken. Ook kunnen de arealen niet op een behoorlijke manier droog gelegd worden om te kunnen inzaaien. Vanwege het overtollige water is de kans voor bederf van het gewas erg groot. Volgens de boeren is het areaal van Staatsolie qua ligging niet gunstig waardoor er geen beheer wordt uitgevoerd. Zij hebben liever dat de regering komt tot een bestemmingswijziging, waarbij de geplande teelt van suikerriet door Staatsolie elders wordt voortgezet.

Wageningen is volgens de boeren per slot van rekening als een rijstpolder ingericht en opgezet, dus zeggen zij het ten stelligste af te keuren dat hier aan suikerrietteelt wordt gedaan. Vanuit de zijde van de SPBA heeft de heer H. Oemraw dit slepend probleem bevestigd. Hij zegt dat er al stappen zijn ondernomen en er reeds een schrijven is gericht aan de minister van LVV, waarin gevraagd wordt dat deze komt met gepaste maatregelen.

Danny Jibodh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

12-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics