Nickerie.Net, donderdag 12 augustus 2010


Docenten Imeao-4 achter waarnemend directeur Slijngard

Paramaribo -  De docenten van het Imeao-4 hebben zich in een motie unaniem geschaard achter hun collega Eric Slijngard, die belast is met de waarneming van het onderwijsinstituut. Het docentenkorps veroordeelt een brief van twee docenten en leerlingen aan aankomend president Desi Bouterse. In deze brief wordt Slijngard verweten een beleid te voeren dat onvriendelijk en ongezond is voor leerlingen, docenten en het onderwijsproces op de school. Eerder heeft ook het Bureau Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) bij monde van hoofd Kenneth Macdonald afstand genomen van de brief en de actie scherp veroordeeld.

Het docentenkorps beschouwt de gang van zaken als een hetze die voortkomt uit de frustratie van voormalig directeur Robert Peneux, nadat die door minister Edwin Wolf in mei werd ontslagen als interim-manager van het Examenbureau. Peneux liet daarop weten snel te willen terugkeren in zijn oude functie als directeur van het Imeao-4 en het avond-Imeao.

Het docentenkorps noemt de brief aan het aankomend staatshoofd een verzameling van onjuistheden, pertinente leugens, halve en hele onwaarheden. Zonder hem bij naam te noemen wordt Peneux ervan beschuldigd de brief te hebben geredigeerd. Hem wordt verweten de publieke opinie negatief te beïnvloeden en de gemeenschap van onjuiste informatie te voorzien. De twee docenten, Serena Holland en Carlos Elliot, die de brief aan Bouterse mede hebben ondertekend, zouden daarbij argeloze studenten hebben aangezet tot het ondertekenen van een presentielijst, zonder dat zij inzage hadden in de inhoud van de brief.

Dinsdag hebben leerlingen en docenten zich ook openlijk gedistantieerd van de brief. Dit gebeurde ten overstaan van docenten en ouders die werden geïnformeerd.

Net als het Bureau VOJ steekt het de Imeao-docenten dat de brief niet eens is gericht aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling maar aan de politieke partijen binnen de Mega-Combinatie. ‘Dit is een verfoeilijke, verwerpelijke en zeer doorzichtige manier om de huidige schoolleider te stigmatiseren’, luidt een zinsnede in de motie van de docenten. Zij zien Slijngard juist als een kundige, toegewijde en hardwerkende functionaris die zich inzet voor de belangen van de school en er alles aan doet om de orde en rust op het Imeao-4 en het avond-Imeao te waarborgen. Het docentenkorps stelt in de motie dat deze gang van zaken een negatief effect heeft op de sfeer en het leerproces aan de onderwijsinstelling.

N.Net note:

Volgens de lokale media wordt de NDP gezinde Serena Holland genoemd als de nieuwe directrice van staatstelevisie STVS. Deze actie, waarbij zij ook betrokken is,  wordt daarom door velen gezien als politieke rancune en een voorteken van een golf van politieke koppensnellerei door de komende regering.

 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

10-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics