Nickerie.Net, maandag 16 augustus 2010


Regeerprogramma nieuwe regering langs acht aandachtsgebieden

Eric Mahabier, 16/08/2010

Paramaribo - Het regeerprogramma van het kabinet Bouterse / Ameerali loopt langs acht aandachtsgebieden, met name investeringen in infrastructuur, investeringen in productie, financiering van private investeringen, fiscale uitgaven en inkomsten, alsook internationale, administratieve, institutionele en wettelijke policies. Het is dWT gelukt de hand te leggen op een kopie van het concept, waarvan de inhoud angstvallig geheim wordt gehouden. Vertegenwoordigers van de coalitiepartners Mega Combinatie (MC), A Combinatie (AC) en de Volks Alliantie (VA) zijn bezig de laatste hand te leggen aan het programma. Voorlopig wil niemand van de coalitie commentaar geven op het concept.

President Desi Bouterse zal het regeerprogramma in zijn 1 oktober jaarrede presenteren. Opmerkelijk is dat voor alle acht aandachtsgebieden een aantal megaprojecten en nieuwe beleidsvoornemens zijn geprojecteerd. Een grondige evaluatie van de Grondwet, wetten voor de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk, evaluatie en mogelijke herziening van het kiesstelsel en de instelling van het Constitutioneel Hof, zijn enkele van de plannen op het gebied van de wetgeving. Terwijl de Nieuw Front-regering ermee draalde, is in het concept de aanname van de Anti- Corruptiewet opgenomen. Er komen ook wetten om de energiesector te liberaliseren. Dit betekent dat de Energie Bedrijven Suriname (EBS) het alleenrecht voor energielevering kwijtraakt. De Wet op het Minimumloon en de Wet op zwangerschapsverlof worden ook opgenomen in het programma. De coalitiepartners willen ook regelgeving voor een basis studiebeurs als renteloze lening voor alle dagstudenten van het hoger onderwijs.

De instelling van een nationale ombudspersoon is ook een van de vele plannen die genoemd wordt in het kader van het institutioneel aandachtsgebied. De coalitie wil verder ook overgaan tot de hervorming van het overheidsapparaat. Hoe dit exact zal moeten plaatsvinden is nog niet uitgewerkt.

Het Nationaal Leger zal breed ingezet worden en zal de functie van een ontwikkelingsleger gaan vervullen. Voor onderhandelingen met landen over diverse vraagstukken zal een internationaal onderhandelingsorgaan in het leven geroepen worden. Voor de bevordering van de export zal een kredietverzekeringsmaatschappij ingesteld worden. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling krijgt het directoraat Wetenschappelijk Onderwijs erbij. Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg wordt getransformeerd tot Public Health Autority. De coalitiepartners willen verder ook de instelling van een nationaal instituut ter bevordering van onderzoek, studie en herschrijving van de Surinaamse geschiedenis. Op administratief gebied staat op programma onder andere een periodiek publiekelijk verslag aan de samenleving over de voortgang van voorgenomen beleidsprogrammaís.

Internationaal richt het regeerprogramma voor de komende vijf jaren zich op de aandacht voor de betwiste gebieden in het oosten en westen van Suriname. Verder wil de regering Bouterse/ Ameerali ook een immigratie politiek gaan voeren voor Surinamers in diaspora. De buitenlandse posten van Suriname worden geŽvalueerd en er komt een herziening in de bezetting en de taakstelling.

Herziening van het belastingsysteem moet voor fiscale inkomsten gaan zorgen. Er zullen potentiŽle nieuwe belastingheffingen geidentificeerd worden om de inkomsten verder te vergroten. In dat kader wordt ook aangekondigd: betere inning indirecte belastingen, realisatie overschot op de lopende rekening van staatsfinanciŽn en een banenplan. Invoering van milieuheffingen en boetes moeten ook de staatskas gaan vergroten. De introductie van betaald parkeren met parkeerhavens, -meters, -wachters staat ook op programma.Voor investeringen in de productie wordt gekeken naar onder andere de versterking van de nationale productiecapaciteit in duurzame en niet-duurzame productie. De plannen gaan in dit kader ook richting export van de energie.

Ook op het gebied van investeringen in de infrastructuur is er een lijvig plan in de maak. Verbeteren casi quo aanleggen van toegangswegen van en naar leef- en productiegebieden in het binnenland en uitvoering van waterkrachtprojecten met evaluatie van het Tapajaiproject zijn slechts enkele. Aangekondigd worden aanleg van een zuidelijke twee- de Oost-West verbinding (Nieuw Nickerie-Apoera-Zanderij-Cassipora-Snesi Kondre-Albina) en verdere ontsluiting van het binnenland en de kustdistricten door middel van mobiele telefonie en internet. Een Zuidnoord spoorwegverbinding tussen BraziliŽ en de noordkust van Suriname en twee nieuwe zeehavens (monding Corantijn-/monding Surinamerivier) behoren ook tot de plannen van de coalitie, alsook de bouw van de brug over de Marowijne rivier en een driehoeksveerverbinding tussen de rechteroever van de Commewijne, Nieuw Amsterdam en Leonsberg.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

16-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics