Nickerie.Net, maandag 16 augustus 2010


Nasibdar daagt tegenpartij NS uit voor openbaar debat

Nickerie - Voorzitter John Nasibdar van Nieuw Suriname (NS) daagt de vijf, volgens hem ex-leden, van het hoofdbestuur uit om met hun aanhang in een openbaar debat uit te komen. De voorzitter beweert tegenover NSS dat vijf leden, onder wie de parlementariërs Prem Lachman en Harish Monorath zijn afgezet.

Volgens Nasibdar is secretaris Shafiek Jahangier vanwege malversaties ontheven door de meerderheid. Hij vindt dat deze vijf leden zand in de ogen van het volk strooien. Hij merkt op dat geen van de overige bestuursleden achter de ‘tegenpartij’ van NS staat. Tien van overige leden ondersteunen voorzitter Nasibdar. Volgens hem heeft de andere groep geen aanhang. Indien dat wel zo is, moet ze dat dan in het openbaar bewijzen.

Lachman zegt dat er op 28 augustus een algemene ledenvergadering gehouden zal worden. Op deze dag zal de nieuwe voorzitter gekozen worden. Volgens Lachman is Nasibdar al geruime tijd afgezet en is hij geen voorzitter meer van NS. De parlementariër is de mening toegedaan dat juist Nasibdar het volk steeds misleid. “We blijven onze krachten geven aan het volk. We willen gaan voor ontwikkeling van het land. Het volk moet betere tijden tegemoet gaan. We stellen eigen belangen niet boven landsbelang”, aldus Lachman. De parlementariër zegt dat de ex-voorzitter Nasibdar niets meer te vertellen heeft en dat dit zaakje al afgerond is. Volgens hem staat de meerderheid van het bestuur achter hen.

Nasibar merkt op dat Jahangier niet bevoegd is om een ledenvergadering uit te schrijven, omdat hij geen secretaris meer is en onrechtmatig handelt. “Bovendien ben ik tot 2012 de voorzitter van NS. Ik ben op 9 augustus 2009 gekozen voor drie jaar. Daarnaast staat de meerderheid achter mij en de partij blijft steeds groeien. Ik ben nog steeds voorzitter en zal de onrechtmatige ledenvergadering niet bijwonen. Ik heb ook geen convocatie gekregen”, merkt Nasibdar op. Voor hem is er geen discussie op dit punt, omdat hij zeker van zijn zaak is.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

16-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics