Nickerie.Net, maandag 16 augustus 2010


Percentage geslaagden voor mulo-toelating blijft stijgen in Nickerie

Nickerie - Het slagingspercentage voor mulo vertoont de afgelopen vijf jaren een stijging. Steeds meer scholieren behalen de slagingsnormen waardoor ze een muloschool kunnen bezoeken. Van de 798 scholieren zijn 588 geslaagd voor mulo. Dit komt neer op 73.7 procent. De daling van het aantal ziitenblijvers in klasse zes is afgenomen. Het vorige schooljaar was dat 18.7 procent. Dit jaar is het aantal met 2.4 procent afgenomen.

Roy Katisa, onderwijsinspecteur in Nickerie, zegt dat 68 (8.5 %) scholieren het advies voor LBGO hebben gehad van het jaar. Een aantal van 130 (16.3 %) leerlingen moet de zesde klas overdoen. Aan de top staat de O.S. Kisoensinghschool met een slagingspercentage van 100 procent. Op deze school hadden zestien leerlingen deelgenomen aan de toets. Op de O.S. Laigsinghschool heeft slechts een leerling de eindstreep niet gehaald. Van de 22 scholieren zijn 21 geslaagd.

Mehdi Jainullah (11) is bestgeslaagde van de jongens op de O.S.2. Hij is ook genomineerd voor Go GLO. In zijn klas zaten 32 leerlingen, van wie 23 is geslaagd voor mulo en drie voor LBGO. Zes leerlingen moeten het schooljaar overdoen. Mehdi vindt het prettigst om Go Glo’er te zijn. “Ik vond het heel leuk op school en ik heb mijn best gedaan. Ik ga altijd voor het hoogste. Ik wil later biochemie studeren. Ik wil ook een dierenasiel opzetten. Ik ga drie jaar naar de muloschool en dan drie jaar op vwo. Daarna ga ik in het buitenland verder studeren. Deze studie hebben we niet in Suriname”, zegt Mehdi, die precies weet wat hij wil bereiken. Hij mocht met heel wat cadeaus naar huis gaan.

Schoolleider Frits Morsen drukte de leerlingen op het hart om hun best te blijven doen op de muloscholen. Hij legde ze uit dat ze zelfstandiger zullen moeten werken op de muloschool.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

16-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics