Nickerie.Net, maandag 16 augustus 2010


Rijstarealen linkeroever Nickerierivier ondergelopen

Beta Debidien, 16/08/2010

NIEUW-NICKERIE - Meer dan drieduizend hectare rijstareaal van grote landbouwbedrijven aan de linkeroever van de Nickerierivier zijn het afgelopen weekeind onder water gelopen. Door de zeer hoge waterstand in de Nannizwamp zijn op drie plaatsen openingen ontstaan in de lekbeteugelingsdam. Hierdoor stroomt het zwampwater met volle kracht de landbouwgebieden in. De schade als gevolg van de breuk loopt in de miljoenen Surinaamse dollars. Volgens grootlandbouwer Carlo van Brussel verplaatst het zwampwater zich in westelijke richting en deze situatie vormt een direct gevaar voor andere landbouwgebieden in de Groot Henarpolder, onder andere voor de gebieden Uitbreiding I en II. "Er zijn nu drie breuken in de lekbeteugelingsdam, de vierde is in wording", zegt Van Brussel. Hij heeft de situatie zelf meegemaakt.

Het water stroomt met volle kracht de landbouwgebieden in Nickerie binnen via één van de breuken in de lekbeteugelingsdam. De breuken zijn het afgelopen weekend ontstaan.dWTfoto / Beta Debidien -.

"Alleen op mijn arealen staat het water één tot anderhalf meter hoog". Van Brussel heeft voor dit seizoen 540 hectare ingezaaid en ongeveer 180 hectare rijpe padie staat in het veld die binnenkort geoogst moet worden. "Maar ook dat deel van de inzaai is in gevaar, omdat het water heel hoog staat op de arealen".

Van Brussel begrijpt niet waarom het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) geen actie heeft ondernomen toen het gebied kort geleden bezocht is. "Het gevaar dreigde niet alleen de plek die de NCCR-leden bezochten, maar ook de oostelijke richting achter de grote rijstbedrijven. De NCCR-leden hadden tenminste de situatie in de gaten moeten houden om erger te voorkomen". Bij zijn bezoek constateerde Slijngaard dat de situatie in het Nannigebied niet alarmerend was. Slijngaard zei dat het van belang is dat de autoriteiten in het district het water goed blijven monitoren.

Hij had ook gezien dat het water in de Nannizwamp erg hoog stond en de hoge waterstand een ernstige dreiging vormde voor de landbouwpercelen in de directe omgeving. Van Brussel heeft de instanties al in kennis gesteld van de sitiuatie in dat gebied. Het is aan het ministerie van Openbare Werken, sectie Nickerie, nog niet gelukt om de breuken te herstellen.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

16-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics