Nickerie.Net, maandag 16 augustus 2010


VIP-receptie Bouterse werd protocolaire chaos

Ivan Cairo, 16/08/2010

Paramaribo - Tientallen genodigden inclusief familieleden hebben vrijdagavond president Bouterse en vicepresident Ameerali niet kunnen feliciteren. Niet alleen de pers, maar ook talrijke notabelen die waren uitgenodigd, zijn slachtoffer geworden van de protocolaire chaos die heerste bij aanvang van de VIP-receptie in het presidentieel paleis ter gelegenheid van de installatie van Bouterse en Ameerali. De ontvangst was speciaal georganiseerd voor buitenlandse gasten, diplomatieke vertegenwoordigers, andere notabelen, familieleden en vrienden.

Hoogwaardigheidsbe-kleders zoals korpschef Delano Braam, bevelhebber Ernst Mercuur, assembleeleden, directeuren van staatsbedrijven, leger- en politieofficieren en andere genodigden konden, ofschoon ze op tijd aanwezig waren, het presidentieel koppel niet feliciteren. SLM-directeur Henk Jessurun en zijn echtgenote kregen bij de deur een onvermurwbaar "nee" te horen van een nieuwe protocolmedewerker, toen zij op het punt stonden de zaal te betreden om het staatshoofd gelukwensen over te brengen. Vicepresident Ameerali was toen genoodzaakt het protocol te verbreken en uit het gelid te stappen om erop toe te zien dat het echtpaar Jessurun werd doorgelaten om te feliciteren.

Een broer van de vice-president kreeg niet eens de gelegenheid om te feliciteren, alsook leden van het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Een groot deel van de hoge gasten onder wie leger-, politie- en brandweerofficieren, assembleeleden, KKF-bestuursleden en anderen, werd bij aankomst gedirigeerd naar de zijgallerij van het paleis om het moment van felicitatie af te wachten. Toen het moment van felicitaties echter was aangebroken, heeft niemand de moeite genomen om hen naar binnen te roepen en te begeleiden. Zo ging het moment om gelukwensen over te brengen voorbij en werden deze gasten later gevraagd zich bij de rest van de aanwezigen in de tuin aan te sluiten.

"Het was een chaos. Het was puin, puin, puin en ik heb me diep geschaamd", stelt een van de oude-protocolmedewerkers op het Kabinet van de President tegenover de Ware Tijd. Intussen verneemt de krant dat in tegenstelling tot wat gebruikelijk was bij het "oud" protocolpersoneel, er zonder een draaiboek is gewerkt. Dit wordt beaamd door de protocolfunctionaris die liever niet genoemd wil worden.

"Bij dit soort evenementen in het paleis hebben we altijd met een draaiboek gewerkt, zodat iedereen zijn rol kende en de kans dat iets misging, werd geminimaliseerd. Bij de beŽdiging van de ministers en de receptie was er totaal geen draaiboek, daarom is het chaotisch verlopen", wordt de Ware Tijd voorgehouden. Bij de beŽdiging van de bewindslieden gevolgd door de felicitatieronde, liep de echtgenote van minister Michael Miskin zelfs boos uit de zaal om vervolgens plaats te nemen in de tuin, omdat ze vanwege de enorme drukte niet de gelegenheid kreeg naast haar man te staan.

Er waren teveel mensen, van wie het grootste deel niet uitgenodigd, in de zaal waardoor de felicitatie een wanordelijke situatie werd. De gebruikelijke toast om de beŽdigden succes toe te wensen is zelfs uitgebleven. Ook de traditionele heildronk na de toespraak van president Bouterse bij de VIP-receptie viel letterlijk en figuurlijk in het water, omdat er niet bijtijds voor gezorgd was dat het staatshoofd van een glas was voorzien. Op een luchtige manier bracht president Bouterse onder de aandacht dat hij niet was voorzien en de heildronk later alsnog zou worden uitgebracht.

De ervaren protocolmedewerkers zijn van oordeel dat de protocolaire afhandeling van de activiteiten in het paleis best aan hen overgelaten had kunnen worden, zodat de nieuwe garde van hen kon afkijken, hoe bij toekomstige activiteiten te werk te gaan. Dat is echter niet gebeurd wat volgens hen geleid heeft tot talrijke protocolaire blunders. Het is de redactie niet gelukt een reactie te krijgen van de inauguratiecommissie.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

16-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics