Nickerie.Net, maandag 16 augustus 2010


VS waarschuwt Bouterse niet te rotzooien met strafproces

Paramaribo  ,,The U.S. – which has warned Bouterse to respect human rights and the rule of law – sent only its ambassador, who said he does not want to see any attempt to thwart the ongoing trial of Bouterse and nearly 20 others for the summary execution of political opponents in 1982.” (The VS – die Bouterse heeft opgeroepen mensenrechten en de wet en regelgeving te respecteren – stuurde haar ambassadeur, die heeft gezegd dat hij niet graag ziet dat er gepoogd wordt om te rotzooien met het aan de gang zijnde strafproces tegen Bouterse en ongeveer 20 anderen voor de standrechtelijke executie van politieke tegenstanders in 1982). Dat staat onder meer in een verslag van Associated Press (AP) over de inauguratie van president Desiré Bouterse donderdag jongstleden.

,,We hechten veel belang aan “the rule of law” en dat er sprake is van een onafhankelijke rechtspraak”, aldus ambassadeur John R. Nay van de Verenigde Staten van Amerika (VS) in Suriname tegenover AP. Hij vervolgde met : ,,Elke bemoeienis met het strafproces zal bezorgdheid wekken,” waarschuwde Nay verder.

Bouterse verzekerde zijn gehoor tijdens de inaugurele rede, dat hij geen arrogant misbruik zal maken van de meerderheid van de coalitie. Gisteren riep hij zijn vicepresident en ministersteam, op de nog te beëdigen minister van Justitie en Politie na , op het volk niet teleur te stellen, aangezien de verwachtingen hoog zijn.

De inauguratie van Bouterse voltrok zich zonder de aanwezigheid van buitenlandse staatshoofden. De Venezolaanse leider Hugo Chávez, die als enige president werd verwacht bij de ceremonie, zegde op de valreep af. De hoogste vertegenwoording kwam uit buurland Guyana, met een delegatie aangevoerd door premier Samuel Hinds. Het en bloc wegblijven van staatshoofden wordt in internationale kringen gezien als een teken van afstandelijkheid naar het nieuwe kabinet toe.

De nieuwe president wordt al geruime tijd in de internationale media steeds aangeduid als de man, die in 1980 een staatsgreep pleegde, de hoofdrol speelde in de telefooncoup uit 1990, de hoofdverdachte is in de 15voudige moord op critici van zijn bewind in 1982 en bij verstek veroordeeld is voor drugssmokkel in Nederland. Hoewel minder opvallend, rakelt de media ook de achtergrond van Bouterse’s vroegere aartsvijand en nieuwste bondgenoot Ronnie Brunswijk op, te weten: bankrover, rebellenleider en ook bij verstek veroordeeld voor drugssmokkel in Nederland.

In het nieuwsverslag van AP wordt gemeld, dat er tot nu toe geen indicaties zijn dat Bouterse plannen heeft zich met de rechtspraak in het algemeen of het proces over de moorden in het bijzonder in te laten. Zijn enige uitspraken donderdag, die te maken hebben gehad met de Rechterlijke Macht, werden gedaan toen hij zei die te willen reformeren, zodat deze niet langer een “verlengstuk” zou zijn van het Nederlandse rechtssysteem. Bouterse heeft zijn veroordeling in Nederland altijd afgedaan als een politiek proces.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DE WEST

16-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics