Nickerie.Net, maandag 23 augustus 2010


Abrahams wil permanente bewaking Nannigebied

Beta Debidien, 23/08/2010

NIEUW-NICKERIE - Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken (OW) wil permanente bewaking hebben voor het Nannigebied. De bewindsman wil dat ambtenaren van zijn ministerie in Nickerie ingezet worden om ook de lekbeteugelingsdam goed in de gaten te houden, zodat eventuele breuken voorkomen kunnen worden in de toekomst. Tijdens zijn bezoek aan de lekbeteugelingsdam, vrijdag, gaf de minister opdracht aan sectiehoofd Maheshwarpersad Badal hem wekelijks te rapporteren over de gang van zaken in dat gebied.

Er moet ook gelet worden op andere objecten in dat gebied. De bewindsman heeft gevraagd om een speciaal team samen te stellen hiervoor. Het team zal er ook moeten toezien dat de dam niet meer wordt doorgestoken. “Niemand mag aan de lekbeteugelingsdam komen, we gaan nu heel streng erop letten dat ook landbouwers in het vervolg niet zonder toestemming van de Staat duikers mogen plaatsen om rechtsreeks water te kunnen trekken uit de Nannizwamp”, waarschuwt de bewindsman.

Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken bij de lekbeteugelingsdam in gesprek met Richenell Smal van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project over de gang van zaken in het Nannigebied. dWTfoto/Beta Debidien .

Volgens hem hebben heel wat grootlandbouwers in het verleden de dam zonder toestemming opengebroken en duikers geplaatst, zodat zij in droge seizoenen water konden trekken uit de zwamp om te kunnen inzaaien. “In bepaalde gevallen zijn zij ondeskundig tewerk gegaan, vandaar dat wij vandaag problemen hebben in dat gebied”. De rijstarealen aan de linkeroever van de Nickerierivier zijn meer afhankelijk van zoetwater uit de rivier, “maar niet altijd hebben wij het geluk om zoetwater te kunnen trekken uit de Nickerierivier”, zegt Carlo van Brussel, grootlandbouwer in dat gebied.

Volgens hem verplaatst de zoutgrens zich in droge tijden voorbij het rijstdorp Wageningen, waardoor boeren genoodzaakt zijn het water uit de zwamp te trekken om te kunnen inzaaien en voor de verdere verzorging van het gewas.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

21-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics