Nickerie.Net, maandag 23 augustus 2010


Landbouwer lijdt twee miljoen SRD schade door dambreuk

Nickerie - Grootlandbouwer Carlo van Brussel lijdt meer dan twee miljoen SRD schade. Door de dambreuk ligt 540 hectare gewas van de landbouwer al een week onder water. Een deel van het gewas is al oogstrijp. Van Brussel zegt dat zijn aanplant niet meer te redden is. Hij heeft er alles aan gedaan om het gewas te redden door manschappen in te zetten. Hij merkt op dat alle investeringen verloren zijn gegaan.

Van Brussel neemt het vooral Openbare Werken afdeling Nickerie kwalijk. Hij vindt dat deze instantie de verantwoordelijkheid over de dam heeft. “Ik heb een enorme hoge dam, maar door de waterdruk en de extreme waterstand heeft de dam het begeven. Het water verplaatst zich naar het westen. De landbouwarealen die hoger gelegen zijn, zullen ook dit probleem ervaren als er niet spoedig ingegrepen wordt”, meent de grootlandbouwer. Hij merkt op dat hij zijn verantwoordelijkheden als landbouwer goed kent.

Van Brussel heeft al een schrijven gericht aan minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hij wil een onderhoud met LVV. In het gesprek wil de landbouwer praten over eventuele compensatie van het verlies. De LVV- minister heeft aangegeven, dat er in dit stadium nog niet aan compensatie wordt gedacht, maar aan een structurele oplossing voor de dambreuk. Setrowidjojo en minister Ramon Abrahams van Openbare Werken brachten een bezoek aan de onder water liggende rijstarealen van de grootlandbouwer.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

23-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics