Nickerie.Net, maandag 30 augustus 2010


Legeringgebouw veerverbinding Guyana in gebruik genomen

Nickerie - Manschappen van het Nationaal Leger (NL) kunnen nu hun intrek nemen in het gebouw bij de veerverbinding Suriname-Guyana. Dit gebouw werd zaterdag in gebruik genomen aan de Southdrainweg. De manschappen van het NL zullen hierin gehuisvest worden, zodat ze de grens kunnen bewaken. Dit gebouw is gefinancierd uit het project 'rehabilitatie Southdrain'.

Minister Wonnie Boedhoe van Financiën overhandigt de sleutels van het gebouw aan Defensieminister Lamuré Latour.

De directeur van de Baitali Group, Cyriel Bhagwandien, overhandigde de sleutels aan minister Wonnie Boedhoe van Financiën, onder wie planning en ontwikkelingssamenwerking nu valt. Zij overhandigde de sleutels op haar beurt aan haar collega van Defensie, Lamuré Latour. Na de ondertekening van het protocol, werd het gebouw officieel overgedragen aan Defensie.

Boedhoe merkte op dat de dienstverlening door stationering van de militairen bij het veer, verbeterd zal worden. “Het bewaken van de grens is erg belangrijk. Daarvoor moeten natuurlijk ook de faciliteiten gecreëerd worden. Nu zal Defensie het beheer over dit gebouw hebben”, aldus de bewindsvrouw.

Latour zei dat de veerverbinding met Guyana en de grens beter bewaakt kunnen worden, omdat de mannen nu hun verblijf ter plekke hebben. “Taken kunnen nu op een behoorlijke wijze uitgevoerd worden. Dit is een gezamenlijke inspanning van diverse instituten”, aldus de bewindsman. Hij benadrukte dat de grensbewaking de veiligheid moet verhogen. Hij drukte de mannen van het NL op het hart om zorgvuldig en op een verantwoordelijke manier om te gaan met het gebouw.

Kapitein Sarman Franklen gaf de delegatie een rondleiding. Beide ministers oriënteerden zich bij de veerverbinding en namen een kijkje bij de steiger. Boedhoe wenste niet in te gaan op andere vragen van journalisten. Ze deelde de teleurgestelde journalisten mee dat ze bij haar eerst volgende bezoek aan het district in zal gaan op vragen. De minister vertelde niet wanneer ze weer naar Nickerie komt.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

28-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics