Nickerie.Net, zaterdag 28 augustus 2010


Randjietsingh stelt ontheffingen directeuren aan de kaak

Paramaribo - Het assembleelid Radjkoemar Randjietsingh (Nieuw Front/VHP) wil weten welk beleid president Desi Bouterse voert rond departementsdirecteuren. Bij verschillende ministeries vinden ontheffingen plaats. Randjietsingh schreef Bouterse vandaag een brief hierover.

De parlementariër wil weten wat ertoe geleid heeft dat de directeuren van verschillende kabinetten worden ontheven uit hun functie. Hij noemde onder andere de directeuren van het Ministerie van Openbare Werken, drs M. Hoebba en mr. V. Chotkan en de directeur van het kabinet van de vicepresident, drs P.Rostam.

Randjietsingh wijst erop dat ons rechtssysteem dienstdoende ambtenaren beschermt tegen onzekerheden. “U heeft op verschillende momenten de wereld doen weten dat u zult werken met eenieder die een bijdrage wenst te leveren en wel zonder enig onderscheid. Onlangs is een regeerakkoord getekend met betrekking tot het te voeren beleid door uw regering waarin uw eerder gemelde belofte is herhaald”, schrijft het assembleelid. Hij zegt uit de media te hebben vernomen dat het beleid thans is directeuren “te ontheffen zonder dat deze een kans hebben gehad een bijdrage te leveren”.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

28-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics