Nickerie.Net, dinsdag 31 augustus 2010


Drugsprobleem groot in Nickerie

Nickerie - Het drugsprobleem is erg groot in het district. Hierdoor neemt ook de criminaliteit toe. . De districtraads- en ressortraadsleden kaartten verschillende problemen aan tijdens de ontmoeting met de parlementaire delegatie en districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar. Alle ressorten van het district hebben te maken met dit probleem.

Er moet meer gedaan worden op het gebied van sport en recreatie. De natte en droge infrastructuur moeten aangepakt worden. Het onderwijs is aan vernieuwing toe. De toenemende criminaliteit, mede door het drugsgebruik, is zorgwekkend.

Scala van problemen

Gindo van der Kooye, dr-lid Wageningen, zegt dat Wageningen beter verlicht moet worden. Er is geen vroedvrouw in het gebied en de medische zorg laat te wensen over. Het pompgemaal moet grondig aangepakt worden, omdat het niet voldoet aan de gestelde eisen. Ook voor de drop-outs is er aandacht gevraagd.

De dr- en rr-leden uit de Henarpolder vinden dat er betere wetgeving moet komen voor de waterschappen. Mensen die hun loosleidingen niet onderhouden, kunnen op basis van de wetgeving worden aangepakt. Dr-lid Shafiek Kasiemkhan vindt huisvesting een groot probleem. Grote gezinnen wonen onder een dak, omdat ze niet aan een stukje grond kunnen komen.

Aandacht voor vrouwen

Nandenie Dinai, dr-lid in de westelijke polder, merkt op dat micro ondernemerschap, vooral onder de huisvrouwen, gestimuleerd moet worden. Verder zouden er meer trainingen verzorgd moeten worden, zodat er verzelfstandiging opgang gebracht wordt. Roy Sedoc, dr-lid Nieuw Nickerie, vindt dat er drugsvoorlichting gegeven moet worden vanaf de lagere school al. Op deze manier zullen kinderen met de paplepel de nadelen en gevolgen van het gebruik van drugs meekrijgen.

ParlementariŽr Chandrikapersad Santokhi zegt dat verhoogde controle alleen geen oplossing zal bieden voor de drugsproblematiek. Door de strenge controle op Zanderij blijft het verderfelijk spul lokaal circuleren. Er komen ook drugs van Guyana het land binnen. Santokhi vindt dat voorlichting en bewustwording de manier is om dit probleem op te lossen.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

31-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics