Nickerie.Net, dinsdag 31 augustus 2010


Landbouwsector moet van neergang gered worden

De landbouwsector is aan het doodbloeden. Er is op korte termijn dringend hulp nodig. Daarna moeten er structurele oplossingen komen voor de problemen. De landbouwers maakten hun zorgen kenbaar tijdens de ontmoeting met de parlementaire delegatie zondag in het Decentralisatiegebouw in Nickerie. De boeren ondervinden min of meer met dezelfde problemen in de rijstsector.

De vertegenwoordigers van de landbouwsector zondag tijdens een bespreking met een parlementaire delegatie.

Leakat Mahawathkhan, die namens de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) sprak, zei dat de meeste boeren kampen met wateroverlast. Hij pleitte voor lagere dieselprijzen, renteverlaging op hypotheken door de banken en opheffing van belasting op landbouwmachines. Hij merkte op dat de wegenbelasting ingevoerd kan worden, zodat de staat inkomsten kan genereren.

Stabiele prijs

Johan Rakiman haalde aan dat de pelmolenaars zich steeds verrijken en de boeren duperen met de lage opkoopprijzen. “We willen een stabiele prijs voor ons product hebben. Wij boeren staan zwak, omdat we niet goed georganiseerd zijn. Ook de kafproblematiek moet aangepakt worden. De gemeenschap klaagt maar er wordt nog steeds kaf verbrand, met alle consequenties van dien”, aldus Rakiman.

Landbouwer Carlo van Brussel merkte op dat de kostprijs hoog is, omdat de inputs duur zijn. Volgens hem worden de rijstproducenten steeds benadeeld. De lekbeteugelingsdam is niet opgewassen de tegen de waterdruk. Volgens Van Brussel is er een verschil van tien centimeter in hoogte tussen het water en de dam. Hij betreurde het dat sectiehoofd Maheshwar Badal van Openbare Werken in de media kenbaar heeft gemaakt dat de dam al af is, terwijl dat niet het geval is. Door de breuken in deze dam leidt de boer enorme schade.

Ajay Seetal, Roke Bansi en Jai Gokoel kaartten de problemen van Wageningen aan. Wateroverlast, gebrekkige waterpompen, slechte infrastructuur, niet voldoende zaaizaad en slechte watermanagement zijn de problemen in dit gebied. De delegatie beloofde dat de problemen in het parlement besproken zal worden. Er zullen oplossingsmodellen worden gepresenteerd.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

31-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics