Nickerie.Net, dinsdag 31 augustus 2010


Sharmila Mansaram: “Vertegenwoordiging vrouwen in parlement schandalig”
Geplaatst: 31/08/2010

Paramaribo -  Sharmila Kalidien- Mansaram vindt het schandalig dat er zo weinig vrouwen in de Nationale Assemblee zitting hebben. Zij zelf heeft een stap terug gedaan. Het parlement telt slechts 5 vrouwen. Hiervan kunnen 2 niet echt gerekend worden tot actieve parlementariërs. Zij maken deel uit van de leiding en zijn een beetje monddood. Zij kunnen niet actief participeren aan de felle debatten en discussies in het parlement. Hier kan de ex-parlementariër van meepraten, omdat zij dat ook zo een beetje heeft meegemaakt als vervanger van de vicevoorzitter. “Vaak genoeg kan je niet aan discussies deelnemen, omdat van je verwacht wordt dat je de leiding overneemt.” De voorzitter en de vicevoorzitter van het parlement, Jenny Geerlings- Simons en Ruth Wijdenbosch, bestempelt zij als twee kundige mensen. Vanwege hun positie houdt het in dat er een gemis is in het parlement. Deze twee vallen in feite uit, waardoor er slechts 3 vrouwen actief kunnen deelnemen aan de discussies.

Volgens Kalidien zijn deze nog nieuwe parlementariërs die ingewerkt moeten worden. Ze is bang dat de stem van de vrouwen niet te horen zal zijn. Desondanks zegt zij het idee te hebben dat het bij de huidige machthebbers ernst is geweest om meer vrouwen te betrekken bij de besluitvorming en de volksvertegenwoordiging. Zij hoopt dat dit uiteindelijk ook van de grond komt. De vele opgelaaide discussies ter bespreking brengend, beaamt zij dat het inderdaad zo is dat op regeringsniveau de Hindoestaan op de een of andere wijze het heeft laten afweten. Wonnie Boedhoe, de minister van Financiën, is de enige minister die de Hindoestaan in de regering vertegenwoordigt. Kalidien- Mansaram hoopt dat Boedhoe het prudent monetair beleid dat gevoerd is verder zal uitbouwen en daar waar aanpassingen behoeven, die zal brengen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

31-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics