Nickerie.Net, donderdag 02 september 2010


Kandidatuur Santokhi als Cicad-voorzitter nog overeind

Paramaribo - Chandrikapersad Santokhi krijgt van president Desi Bouterse "de volle ondersteuning" voor zijn kandidatuur als voorzitter van het Inter American Drug Abuse Control Commission (Cicad). Intussen is bekend geworden dat de 48ste conferentie van dit multilaterale drugsbestrijdingsplatform niet in Paramaribo maar in Washington wordt gehouden. Op de agenda staat onder meer de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Chandrikapersad Santokhi

Santokhi, parlementariër en momenteel ondervoorzitter van Cicad, sprak eerder tegenover Starnieuws zijn twijfels uit of de conferentie nog hier gehouden zou worden. Er is een officieel schrijven van Cicad binnengekomen waarin bekend wordt gemaakt dat de conferentie van 29 november tot 1 december wordt gehouden in de VS. Niet duidelijk is waarom de bijeenkomst niet in Suriname plaats vindt. De nieuwe regering heeft nog niet bekendgemaakt wat het beleid is dat Suriname gaat voeren.

Santokhi vroeg zich af of het zou lukken om genoeg experts naar de conferentie in Paramaribo te laten komen. Daardoor was het de vraag of de Cicad-top wel een kwalitatief voldoende hoog niveau zou krijgen.

De Cicad is een autonoom lichaam dat zich bezighoudt met de coördinatie van het drugsbeleid op het westelijk halfrond. Het is de belangrijkste interregionale drugsbestrijdingorganisatie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en vertegenwoordigt 34 lidlanden. De Cicad ondersteunt de lidstaten bij hun (anti-)drugsbeleid.

Lobbywerk

Santokhi werd eind vorig jaar als Surinaams vertegenwoordiger gekozen tot vicevoorzitter van dit orgaan; de zittingstermijn is een jaar. Voor de 48ste vergadering staan naast inhoudelijke drugsgerelateerde zaken, ook de verkiezing van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter op de rol. Santokhi is kandidaat voor dit roulerend voorzitterschap.

Suriname heeft al volop lobbywerk verricht voor het voorzitterschap, zegt Santokhi: "De informatie over Cicad en de verkiezing van een nieuwe voorzitter kwam terecht bij president Desi Bouterse via Albert Ramdin, de assistent-secretaris generaal van de OAS. De president nodigde me daarna uit voor een gesprek. Besloten is dat ik in het nationale belang doorga met het werk voor Cicad. De president heeft zijn volle ondersteuning en medewerking toegezegd om mijn kandidatuur veilig te stellen."

Bij de vorige bijeenkomst in Miami participeerde Suriname heel actief volgens de huidige ondervoorzitter. Santokhi sprak toen over het nut en de noodzaak van een nationaal veiligheidsplan. De lidlanden toonden hier volgens hem veel belangstelling voor. Er zal naar gestreefd worden om de conferentie van mei volgend jaar in Paramaribo te houden.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

02-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics