Nickerie.Net, donderdag 02 september 2010


SZN directeur Changoer: “Ik ben rancuneus behandeld door het bestuur”

Nickerie -  Directeur Ravin Changoer van het Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) vindt dat hij rancuneus is behandeld. Zonder enige duidelijkheid is hij van de ene op de andere dag brodeloos gemaakt. De directeur kreeg maandagavond om tien uur, in een informele sfeer, een brief overhandigd. Hierin staat dat zijn contract niet verlengd wordt op basis van gewijzigde beleidsrichtlijnen. Wat de gewijzigde beleidsrichtlijnen zijn, is nog steeds onduidelijk voor Changoer.

Directeur Ravin Changoer van het Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN)

De directeur is geschokt over de wijze waarop hij zijn ontslag krijgt. “In principe verwacht ik een ontslagbrief van de minister, maar deze komt juist van het bestuur met een kopie naar de bewindsman toe. Ik ben gewoon op straat gezet, terwijl ik een gezin te onderhouden en een hypotheek af te lossen heb. Zeven jaren lang heb ik mijn krachten gegeven om het ziekenhuis tot grotere hoogte te brengen”, aldus Changoer.

Met goedvinden bestuur De SZN- directeur legt uit dat hij in de eerste vier jaren nauwelijks kon genieten van zijn vrije dagen en verlofdagen. Changoer merkt op dat hij via een open sollicitatie aangenomen is. Het toenmalige bestuur, onder leiding van Otto Dewanchand, heeft op basis van zijn deskundigheid een keuze gemaakt. Changoer zegt dat er geen sprake is van mismanagement, frauduleuze handelingen of van corruptie. Hij zou alles in het ziekenhuis met goedvinden van het bestuur gedaan hebben.

Changoer zegt het iets rustiger aan te gaan doen, meer tijd voor zijn gezin vrij te zullen maken en dan na te gaan wat hij zal doen. Hij merkt op dat hij deskundig is en wel aan een andere baan komt.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

02-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics