Nickerie.Net, maandag 06 september 2010


Wonnie Boedhoe veranderd in papegaai van drugsdealer Bouterse

Paramaribo Dit ding hebben we in de jaren tachtig van de vorige eeuw, in de periode van de zogenaamde revolutie, reeds meegemaakt. Om in het system te kunnen worden gehandhaafd en in sommige gevallen zelfs om in leven te blijven, moest er bij het leven worden geslijmd. Deed je dat niet, dan was je CIA of huurling, maar in elk geval anti. En dan liep je inderdaad de kans, dat, je dagen waren geteld. Sommige mensen zijn helaas anno 2010 blijven steken in die oude revo-gewoonte, terwijl het echt wél interessant zou zijn om te weten of het nu nog werkt. In elk geval heeft Wonnie Boedhoe, minister van Financien te kennen gegeven te behoren tot die groep, die zich niet realiseert, dat wij in een andere tijd leven.

Een tijd waarin Suriname en de Surinamers voor andere uitdagingen staan, dan tijdens de zogenaamde revo. Wonnie schijnt helemaal niet te hebben begrepen, dat de wereld is veranderd in al die jaren. En dat is heel betreurenswaardig. Juist omdat zij door Bouterse werd gekozen om zitting te nemen in zijn kabinet, hebben velen besloten hem het voordeel van de twijfel te geven. De keuze voor Wonnie Boedhoe als minister van Financien, heeft zelfs de grootste tegenstanders van Bouterse en zijn NDP laten twijfelen aan alles wat eerder werd gedacht. Zou Bouterse werkelijk zijn veranderd? Met Wonnie Boedhoes benoeming tot minister van Financiën plaatste Bouterse zijn grootste tegenstanders op het verkeerde been. Critici werd de mond gesnoerd, doordat niet iemand uit de eigen gelederen werd uitgekozen om de belangrijke post in te vullen, maar iemand van buiten, met een vrij indrukwekkende staat van dienst. Trouwens voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname word je niet zomaar.

Maar, die arme Wonnie had nimmer door, dat zij niet hoefde te slijmen voor de post en dus ook niet hoeft te slijmen om gehandhaafd te blijven. Wonnie Boedhoe werd gekozen, omdat ze deskundig is en vetrouwen wekt bij alle spelers in het financieel monetaire circuit. Dus begrijpt niemand waarom Wonnie het nodig achtte in een interview fors uit de halen naar Nederland en daarbij allerlei anti-kolonialistische leuzen te lanceren. Als Bouterse dat zou hebben gedaan, zou iedereen het kunnen begrijpen.

Maar, Wonnie Boedhoe. We doen daarom een dringend beroep op haar, om die heilloze weg, die ze gekozen heeft, te verlaten. Het zal alleen maar ellende voor ons met zich meebrengen. Wonnie Boedhoe heeft geen idée met wie zij te doen heeft. Ze hoeft echt niet te vrezen voor haar ministerschap. Dat zal ze behouden, totdat men genoeg van haar heeft. En wanneer dat punt is bereikt, kan ze doen wat ze wil, het houdt op. Wonnie moet echt niet denken, dat zij het spreken van de baas zijn taal heeft uitgevonden. Het werd lang voor haar gedaan en velen kunnen het niet eens navertellen. Het heeft in elk geval nimmer iets opgeleverd voor land en volk.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / De West / FOS Network

06-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics