Nickerie.Net, donderdag 09 september 2010


Artiesten, mediabonzen en organisatoren shows hekelen werkwijze SASUR

Paramaribo - Als het aan artiesten, show organisatoren en mediabazen ligt, mag de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) worden geparkeerd. De artiesten zullen een eigen organisatie oprichten. De initiatiefnemer hiertoe is de artiest Henry Ceder. Bijkans 200 artiesten, organisatoren van shows, media-eigenaren en personen die te maken hebben met kunst en cultuur waren dinsdagavond bijeen in theater Unique. Zij menen dat Sasur niet transparant is en opkomt voor de belangen van buitenlandse auteurs. Zij vinden dat hun belangen niet worden behartigd door Sasur, die een stichting is. Volgens diverse artiesten moet de organisatievorm veranderen in een vereniging.

Sasur voor auteurs Hoewel Sasur niet uitgenodigd was, waren voorzitter Prim Ramlal en ondervoorzitter Siegfried Gerling er ook. Zij hadden geen spreekrecht, want de initiatiefnemers willen hun belangen behartigd zien buiten Sasur om. Ruim tachtig procent van de sprekers wil weten wat Sasur doet, wat er gebeurt met de gelden, hoe de organisatie in elkaar zit. Opgemerkt is dat de organisatie niet transparant is. Ramlal en Gerling zeggen desgevraagd tegenover Starnieuws dat Sasur de belangen van de componisten behartigt en niet die van muzikanten.

Sasur vindt dat door een stichtingsvorm te kiezen de overheid juist meer invloed heeft op de organisatie. Bovendien heeft de overheid een commissie van toezicht ingesteld. Ramlal vindt dat de stichting toegankelijk is voor eenieder. Er is ook een website waar alle informatie verkrijgbaar is. Volgens Ramlal weten de mensen die aanwezig waren op de vergadering niet waar ze over praten. Een wet kan niet zomaar aangehouden worden. Suriname heeft zich te houden aan de wet en internationale verdragen.

Parkeren De meeste artiesten vinden dat hun belangen niet worden behartigd door Sasur, die ze een incassobureau noemen van Buma Stemra in Nederland. Er worden gelden gend voor buitenlanders, terwijl zo een organisatie als eerste de lokale belangen zou moeten behartigen. De artiesten vinden dat zij niet door Sasur noch door de overheid worden beschermd. Hun werk wordt gekopieerd en zij verdienen niets omdat hun cd's binnen de kortste keren gekopieerd worden.

De artiesten hebben afgesproken zich te bundelen, "want wij moeten onze eigen belangen behartigen. Als wij een hechte organisatie zijn, kan niemand ons tegen elkaar spelen", zeggen verschillende artiesten. Er zal een beroep worden gedaan op regering en parlement om deze kwestie opnieuw te bekijken. De artiesten dringen aan op transparantie en ze willen dat hun belangen daadwerkelijk worden behartigd. Zij vinden dat hun intellectuele eigendom beschermd moet worden. Ceder zal verder stappen ondernemen om de nieuwe organisatie gestalte te geven.

Artiesten en belanghebbenden registreren zich voor het bijwonen van de vergadering in theater Unique.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

09-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics