Nickerie.Net, dinsdag 21 september 2010


Nickerie neemt voorzorgsmaatregelen komende springvloed

Nickerie - Nickerie bereidt zich voor op de komende springvloed. Dit zal volgens de Maritieme Autoriteit Suriname op 8 oktober zijn, een dag na de nieuwe maan. Tijdens de springvloed deze maand, waren verschillende delen langs de kust onder gelopen. Nickerie wil niet meer verrast worden.

Bewoners bezig met verhogen van hun terrein.

Mensen die langs de Nickerierivier wonen en ondernemers treffen voorzorgsmaatregelen. Veel plaatsen die laag zijn, worden opgehoogd met zand en klei. Anderen vullen zakken met zand en plaatsen die rondom hun erf. De bewoners van de Fredericiweg, die de afgelopen keer zwaar getroffen waren, willen geen risico lopen.

Langs de rivierzijde van de markt, wordt de dijk opgehoogd. Een lokale aannemer is samen met enkele standhouders bezig hiermee. Volgens marktbeheerder Noer Khodabaks wordt de rivierdijk over de gehele lengte met een meter klei opgehoogd. De kruinhoogte zal dan twee meters worden. Khodabaks hoopt dat Nieuw Nickerie en de markt met deze maatregelen bespaard zullen blijven. Bij de afgelopen springvloed stroomde het water zowel vanuit de oostelijke- als westelijke richting naar de straat en legde alles blank.

Districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar vroeg de gemeenschap om alert te zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen voor de komende springvloed. De schade die de bewoners oplopen, kan niet vergoed worden. Hij vraagt de lokale gemeenschap om have en goed, flora en fauna in veiligheid te brengen. Waar nodig verleent het districtscommissariaat assistentie. Shankar zegt dat dit probleem structureel aangepakt moet worden. De hoge springvloeden zijn door klimatologische veranderingen ontstaan.

(Wanita Ramnath) 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

21-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics