Nickerie.Net, woensdag 22 september 2010


Afval opslagplaats padiekaf Stalweide blok III in voorbereiding

Geplaatst: 22/09/2010

Nickerie -  Te Stalweide blok III in Nickerie, ressort West, is de aannemer Khodabaks bezig met het in orde maken van de padiekaf-opslagplaats. Het ligt in de bedoeling dat deze opslagplaats padieverwerkers in de gelegenheid stelt om hun padiekaf op een zodanige locatie af te zetten dat het geen hinder vormt voor de bevolking. De opslagplaats heeft een grootte van 200 x 250 meters. Het ministerie van LVV is de opdrachtgever.

De directievoering van dit werk ligt in handen van zowel LVV als de onderdirecteur Landbouw, hoofdafdeling Regio West en de afdeling Cultuurtechniek van voornoemd ministerie. Bij de aanvang van de werkzaamheden heeft de aannemer alles in het werk gesteld om de werkzaamheden conform de bestekvoorwaarden uit te voeren. De aanleg van de padiekaf-opslaglokatie wordt gefinancierd uit de staatsbegroting.

Danny Jibodh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

22-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics