Nickerie.Net, woensdag 22 september 2010


Herstel waterschap van Drimmelenpolder niet volgens bestek uitgevoerd

Beta Debidien, 30/08/2010

NIEUW NICKERIE - Het herstel van het waterschap van Drimmelenpolder in het westelijk deel van Nickerie heeft nog steeds niet het gewenste resultaat opgeleverd. Padieboeren in dat gebied ondervinden nog steeds last van het overtollig water in hun landbouwareaal. Bij de geringste regenval blijft het water dagenlang liggen op de rijstgronden.

Landbouwers in de van Drimmelenpolder zijn niet te spreken over de werkwijze waarop aannemer Jiawan de herstelwerkzaamheden in hun polder uitvoert. "Erger nog, de aannemer heeft de afgelopen maanden helemaal geen aandacht besteed aan de polderwegen die in zeer slechte staat verkeren", zegt Amriet Hira. Hij is voorzitter van het waterschap.

Amriet Hira (voorgrond) kijkt naar de graafwerkzaamheden in de van Drimmelenpolder. Al bij de aanvang van het werk had deze landbouwer kritiek op de gunning van het werk, echter er werd niet naar hem geluisterd. Het achtergelegen gebied in de van Drimmelenpolder loopt bij de geringste regenval nog steeds onderwater.-.dWTfoto / Beta Debidien  

Volgens Hira heeft de aannemer het werk niet volgens bestek uitgevoerd. Enkele boeren in dat gebied gaan deze week oogsten, "maar zij hebben problemen met de afvoer van hun padie naar de molens". Volgens Hira zijn de polderwegen onvoldoende aangepakt, terwijl op het bestek duizenden kubieke meters klink en schelpzand was opgebracht voor dit project. "Omdat de aannemer slecht werk heeft geleverd, heb ik toen ook geweigerd om bij de technische oplevering van het project mijn handtekening te plaatsen".

Hira geeft aan dat het gaat om de rehabilitatie van een gebied dat 1.250 hectare groot is. De opdrachtgever, met name het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, heeft 800 euro beschikbaar gesteld voor het project. Het uiteindelijke doel van dit project was om de productie in de waterschap te verhogen.

"En wanneer het werk niet behoorlijk wordt uitgevoerd, zullen wij op hetzelfde niveau blijven ploeteren en praten van een verloren investering", zegt een zichtbaar boze Hira. Hij benadrukt dat de afwatering helemaal niet goed is geregeld. Bij het opstellen van het project had het waterschapsbestuur voorgesteld om de afwatering van de Kashmirweg en de Ramadinweg via de hoofdlozing te doen plaatsvinden. Bij de sluis van Post Rotterdam zou er een pompgemaal gebouwd moeten worden om het water bij hoogwaterstanden in de Nickerierivier te pompen. "Maar men heeft niet naar ons willen luisteren en de aannemer is ondeskundig te werk gegaan", aldus Hira.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

22-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics