Nickerie.Net, woensdag 22 september 2010


Lage padieopbrengsten in probleemgebieden

Beta Debidien, 08/09/2010

NIEUW NICKERIE - De gemiddelde opbrengst van natte padie per hectare in de verschillende probleemgebieden in Nickerie ligt lager dan plaatsen waar padieboeren minder last hebben ondervonden van wateroverlast. Boeren die te kampen hadden met wateroverlast halen bij het oogsten ongeveer 50 balen van 79 kilogram wat neerkomt op ongeveer 3,9 ton per hectare.

De padieopbrengst elders in het district, bedraagt iets meer dan 55 balen per hectare. Tijdens de verzorging van de gewassen hadden de boeren eveneens te kampen met een tekort aan kunstmest hetgeen ook tot opbrengstderving heeft geleid.

Rijstplanten in bloei in een door watersnood getroffen areaal. Dit probleem heeft gezorgd voor lage opbrengsten in die landbouwgebieden. De gemiddelde opbrengst is 50 balen van 79 kilogram.-. dWTfoto/Beta Debidien

Grootlandbouwer Carlo van Brussel zegt dat hij een vrij lage opbrengst heeft die ligt tussen de 40 en 45 balen, omdat zijn gewas wekenlang onderwater stond. "Ik had een veel hogere opbrengst verwacht van zes ton en zelfs meer dan dat, maar door de breuk in de lekbeteugelingsdam langs het Surinamkanaal kwamen de rijstarealen blank te liggen met als gevolg schade aan de rijpe padie", zegt Van Brussel. De situatie op zijn bedrijf is nog niet genormaliseerd. De oogstmachines kunnen met veel moeite voortbewegen, "omdat de arealen te drassig zijn, want ze hebben weken onder water gestaan". Van Brussel hoopt dat de overheid de boeren tegemoet zal komen, zodat de schade gecompenseerd wordt.

De grootlandbouwer benadrukt dat zijn rijstarealen buiten zijn schuld om onder water zijn gelopen. De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft intussen een wensenpakket ingediend bij de regering. De boerenorganisatie ziet graag dat de overheid spoedig beslissingen neemt en de 'government take' op brandstof afschaft, zodat boeren niet meer SRD 325 uitbetalen aan combineloon. Volgens voorzitter Harinandan Oemraw wil zijn organisatie ook de realisatie van importheffingen voor alle inputs ten behoeve van de rijstsector en beschikbare financieringsmogelijkheden die ook betaalbaar en bereikbaar zijn voor de padieboeren.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

22-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics