Nickerie.Net, woensdag 22 september 2010


SPBA kreeg geen uitnodiging van DNA-delegatie

door Beta Debidien, 06/09/2010

NIEUW NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) betreurt ten zeerste dat de boerenorganisatie niet is uitgenodigd voor het leveren van een bijdrage aan de informatiestroom die de DNA-delegatie vorig weekeind heeft verzameld in het district Nickerie. In een schrijven aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings Simons betreurt de SPBA ook het feit dat personen die de afgelopen jaren niet de moeite waard vonden belangen van de padieboeren te behartigen zich in eigen belang plotseling tot padieboerenvertegenwoordiger bombaderen en zich bij de DNA-delegatie als zodanig trachten te profileren.

Terwijl Ajai Seetal, secretaris van het bestuur van Progressieve Boeren Vereniging Wageningen de probleemgevallen van de landbouwers in Wageningen aan de orde stelt in een vergadering met de DNA-leden, heeft de SPBA geen uitnodiging ontvangen om dat van de rijstboeren in Nickerie bespreekbaar te maken.-. dWTfoto/Beta Debidien

Volgens SPBA-voorzitter Harinandan Oemraw heeft zijn organisatie als enige actieve rechtspersoon in de belangenbehartiging van padieboeren onder zijn leiding reeds meer dan tien jaren structureel aan de weg getimmerd. De voorzitter hoopt dat de SPBA als één der actoren in de rijstsector, een bijdrage zal leveren aan het toekomstig regeringsbeleid voor de ontwikkeling van de sector door realiseren van een aantal punten. De SPBA ziet graag permanente productiestimulerende maatregelen voor de sector, zodat niet alleen bij zeer hoge prijzen een meer marginale teelt mogelijk is. Ook het vaststellen van een regionale bestemmingsplan voor de rijstsector, zodat er duidelijke concentratiegebieden zijn.

De SPBA wil uitbreiding van het per seizoen beplante areaal van 25.000 ha naar de reeds in cultuur gebrachte 60.000 ha. Renovatie en of vervanging van het bestaande machinepark en aanschaf van een nieuw machinepark ten behoeve van de uibreiding, agraisch onderwijs op alle niveaus en intensivering en uitbreiding van onderzoek ter verhoging van de productie per ha naar tenminste 6 ton en het verlagen van de productiekosten behoren volgens Oemraw ook tot de andere noodzakelijke aandachtspunten die getroffen moeten worden om de rijstsector een betere plaats te helpen bezorgen. “Het gaat om een investering van ongeveer tweehonderd miljoen Amerikaanse dollars, die wel meer dan terugverdiend zullen worden”, aldus Oemraw.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

22-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics